Хепатит В PCR

Наличието на съвременни лекарства против хепатит В (HBV) с ясни индикации за тяхното прилагане изисква точна и бърза проверка на диагнозата. Въпреки това, поради оскъдните клинични данни през първите седмици на болестта и методите за анализ с ограничен имуноанализ, степента на диагностициране намалява.

Наличието на маркери анти-HBc IgM, HBsAg, анти-HBc, HBeAg, anti-HBe ви позволява да потвърдите HBV или да установите факта на предишно заболяване. Но е възможно да се определи наличието на активни вирусни частици в кръвта и да се преброи техния брой по време на изследването чрез PCR - количествен тест в реално време за откриване на хепатит В. Методът, в сравнение с диагностичните методи ELISA, разрешава диагностични проблеми и позволява да се предвиди хода на заболяването при получаване антивирусни лекарства.

Основи на диагностиката на заболяванията

Диагностиката на хепатит В се основава на оценката на клиничните прояви, ензимните имуноанализи и инструменталните методи на изследване. Заболяването настъпва в острата фаза след инкубационния период и в зависимост от дозата на инфекцията и ефективността на лечението навлиза в хроничен стадий. Основната цел на лечението е да се предотврати хронизацията, т.е. елиминирането на всички вирусни частици от кръвта. Клиничното протичане на заболяването е лек без последваща виремия.

Фактът, че се елиминира инфекцията, трябва да се докаже чрез количествен метод на изследване.

Тъй като всеки качествен ензимен имуноанализ дава възможност за диагностициране на HBV индиректно, т.е. не показва присъствието на патогена във вътрешната среда на тялото, но характеризира имунния отговор към инфекцията, следи ефективността на терапията и фактът, че лечението е трудно, се доказва. Ето защо, пациентът с хепатит B или с наличието на диагностични критерии в негова полза трябва да се извърши полимеразна верижна реакция, за да се определи количествено броя на вирусните частици в кръвта. Диагностичната честота е липсата на копия на ДНК на инфекцията.

Описание на диагностичния метод

Високо чувствителният метод на PCR диагностика на хепатит В принадлежи към категорията на генетично инженерните молекулярно-биологични изследвания. Чрез нея се определя количеството вирусна ДНК в биологичния материал на пациента и допустимата скорост. Според получените резултати се установява броят на вирусните частици на единица обем. Материалът за диагностичния тест е венозната кръв на пациента. Приемът е желателен на празен стомах поради възможния ефект на chyle серум върху резултата от изследването.

Получените резултати трябва да бъдат предоставени на лекаря за интерпретация и определяне на по-нататъшна тактика. Независимото декодиране не представлява диагностична стойност.

Значимостта на резултата от броя на вирусните частици, получени по метода на PCR, надвишава стойността на ензимните имуноанализи. Тъй като анализът в режим на реално време показва наличието на причинител на заболяването в кръвта, неговото информационно съдържание е по-високо от другите. Ако ELISA показва само наличието на антитела, които се наблюдават от 4 седмици на инкубационния период и трае повече от 8 седмици след елиминирането на вируса от кръвта, то полимеразната верижна реакция ясно потвърждава активния ход на заболяването или неговото лечение, характеризира динамиката на предписаната терапия.

Полимеразната верижна реакция с количествено определяне на патогенни частици решава диагностични въпроси в полза на спиране на лечението поради възстановяване или продължаване на лечението поради липсата на ефективност. Методът е възможно най-специфичен за HBV вируса и се отличава с приемлива грешка.

Показания и цели за изпълнение

Количественият анализ на хепатит В е най-надежден и ви позволява да потвърдите данните, получени по методите ELISA. Той е назначен, когато:

 1. получаване на положителен диагностичен резултат от ELISA;
 2. лечение на пациент с установена диагноза на вирусно увреждане на черния дроб;
 3. в диагностиката на хепатит смесена етиология;
 4. ако е необходимо, определете вирусния товар при пациент.

Тъй като методът на ензимния имуноанализ се използва по-широко в практиката на специалист по инфекциозни заболявания, някои пациенти с леко заболяване могат да бъдат лекувани без да се налага да преброяват вирусния товар. Но PCR обикновено се счита за „златен стандарт“ на диагностиката в хепатологията, тъй като поради уникалността на неговия резултат, тя премахва редица организационни въпроси. Следователно, насоката на пациента за количествен анализ има следните цели:

 • получаване на данни за броя на вирусните частици в кръвта на пациента;
 • потвърждение на острия ход на хепатита и навременната проверка на хроничното заболяване;
 • постоянно откриване на латентни носители на вируси с положителни ELISA тестове, наблюдение на тяхната виремия;
 • вземане на решение за назначаване на антивирусно лечение, неговото комбиниране и прекратяване.

Най-важната цел на прилагането на количествен PCR тест за откриване на HBV е да се идентифицират възможни комбинации от лечението. В случаи на висок вирусен товар резултатът от анализа дава възможност на специалиста да продължи с комбинацията от лекарства. По време на терапията е лесно да се определи ефективността на предписаното фармакологично лечение въз основа на резултата от PCR. Водени само от данните от имунологичните методи, не е възможно да се определи своевременно факта на лечение и неговата настояща ефективност. Следователно, количествен тест в реално време е необходим анализ преди започване на лечение за остър хепатит, латентна вирусна инфекция с висока виремия и хроничен HBV.

Интерпретиране на количествените резултати от PCR теста

Интерпретацията на резултатите от количествения PCR тест трябва да се извърши от лекуващия лекар на пациента. Необходимо е да се направи оценка на диагностичния индикатор и да се определи терапевтичната тактика.

Стандартният анализатор е в състояние да произведе количествен показател, който отразява броя на копията на вирусната ДНК, намираща се в изследваната венозна кръв. Мерни единици - копия / ml, IU / ml (копия на милилитър, международни единици на милилитър). Интерпретацията на резултатите е дадена в таблицата с посочване на различни мерни единици.

Изследвания върху вируса на хепатит В (ELISA и PCR)

Антиген на вируса на хепатит В (HBsAg)

Повърхностният антиген на хепатит В в серума обикновено отсъства.
Откриването на повърхностния антиген на хепатит В (HBsAg) в серума потвърждава остра или хронична инфекция с вируса на хепатит В.

При остро заболяване, HBsAg се открива в серума през последните 1-2 седмици от инкубационния период и първите 2-3 седмици от клиничния период. Циркулацията на HBsAg в кръвта може да бъде ограничена до няколко дни, така че трябва да се стремите към ранно първоначално изследване на пациентите. Методът ELISA позволява да се открият HBsAg при повече от 90% от пациентите. Почти при 5% от пациентите най-чувствителните методи за изследване не откриват HBsAg, в такива случаи етиологията на вирусния хепатит В се потвърждава от наличието на анти-HBcAg JgM или PCR.

Серумната концентрация на HBsAg при всички форми на тежест на хепатит В в разгара на заболяването има значителен диапазон от колебания, но има определен модел: в острия период има обратна връзка между серумната HBsAg концентрация и тежестта на заболяването.

Високите концентрации на HBsAg са по-чести при леки и умерени форми на заболяването. В тежки и злокачествени форми концентрацията на HBsAg в кръвта често е ниска, а при 20% от пациентите с тежка форма и при 30% с злокачествен антиген в кръвта може да не се открие изобщо. Появата на този фон при пациенти с антитела към HBsAg се счита за неблагоприятен диагностичен признак; определя се при злокачествени форми на хепатит В.

При острия ход на хепатит В концентрацията на HBsAg в кръвта постепенно намалява до пълното изчезване на този антиген. HBsAg изчезва при повечето пациенти в рамките на 3 месеца от началото на остра инфекция.

Намаляването на концентрацията на HBsAg с повече от 50% до края на 3-тата седмица на острия период, като правило, показва близко завършване на инфекциозния процес. Обикновено при пациенти с висока концентрация на HBsAg в разгара на заболяването, тя се открива в кръвта няколко месеца.
При пациенти с ниски концентрации на HBsAg изчезва много по-рано (понякога няколко дни след началото на заболяването). Като цяло, времето за откриване на HBsAg варира от няколко дни до 4-5 месеца. Максималният период на откриване на HBsAg с плавно протичане на остър хепатит B не надвишава 6 месеца от началото на заболяването.

HBsAg може да се намери при здрави хора, като правило, в профилактични или случайни проучвания. В такива случаи се изследват други маркери на вирусен хепатит В, анти-HBcAg JgM, анти-HBcAg JgG, анти HBeAg и се изследва чернодробната функция.

В случай на отрицателни резултати са необходими повторни проучвания на HBsAg.
Ако повторни кръвни изследвания за повече от 3 месеца разкриват HBsAg, този пациент е класифициран като хроничен пациент с вирусен хепатит В.
Присъствието на HBsAg е често срещано явление. В света има повече от 300 милиона превозвачи, а у нас има около 10 милиона превозвачи.
Прекратяването на HBsAg циркулация с последваща сероконверсия (образуване на анти-HBs) винаги показва възстановяване - санация на тялото.

Кръвен тест за наличие на HBsAg се използва за следните цели:

 • за диагностициране на остър хепатит В:
  • инкубационен период;
  • остро заболяване;
  • ранно възстановяване;
 • за диагностициране на хроничен вирусен хепатит В;
 • за болести:
  • персистиращ хроничен хепатит;
  • цироза на черния дроб;
 • за скрининг и идентифициране на пациенти в рискови групи: t

 • пациенти с чести хемотрансфузии;
 • пациенти с хронична бъбречна недостатъчност;
 • пациенти с множествена хемодиализа;
 • пациенти с имунодефицитни състояния, включително СПИН.
 • Оценка на резултатите от изследванията

  Резултатите от изследването са изразени качествено - положителни или отрицателни. Отрицателен резултат показва липсата на серумен HBsAg. Положителен резултат - идентификацията на HBsAg показва инкубация или остър период на остър вирусен хепатит В, както и при хроничен вирусен хепатит В.

  Антитела към ядрен антиген на вируса на хепатит B JgG (анти-HBcAg JgG)

  Обикновено серумният анти-HBcAg отсъства в серума.
  При пациенти с анти-HBcAg JgG се появява в острия период на вирусен хепатит В и се запазва през целия живот. Анти-HBcAg JgG е водещ маркер на трансфериран HBV.

  За диагностициране се използват кръвни тестове за анти-HBcAg JgG:

 • хроничен вирусен хепатит В в присъствието на HBs антиген в серума;
 • вирусен хепатит В.
 • Оценка на резултатите от изследванията

  Резултатът от изследването се изразява качествено - положително или отрицателно. Отрицателен резултат показва липсата на серумен анти-HBcAg JgG. Положителен резултат - идентифицирането на анти-HBcAg JgG показва остра инфекция, възстановяване или предишно прехвърлен вирусен хепатит В.

  Антиген на хепатит В вирус "е" (HBeAg)

  Обикновено HBeAg в серума отсъства.
  HBeAg може да бъде намерен в серума на повечето пациенти с остър вирусен хепатит B. Той обикновено изчезва в кръвта преди HBs антигена. Високото ниво на HBeAg през първите седмици на заболяването или неговото откриване за повече от 8 седмици дава основание да се подозира хронична инфекция.

  Този антиген често се открива при хроничен активен хепатит на вирусна етиология. От особено значение в дефиницията на HBeAg е фактът, че неговото откриване характеризира активната репликативна фаза на инфекциозния процес. Установено е, че високите концентрации на HBeAg съответстват на висока активност на ДНК полимераза и характеризират активната репликация на вируса.

  Наличието на HBeAg в кръвта показва неговата висока инфекциозност, т.е. наличието на активна хепатит В инфекция в изследваното тяло и се открива само в присъствието на HBs антиген в кръвта. При пациенти с хроничен активен хепатит, антивирусни лекарства се използват само когато HBeAg е открит в кръвта. HBeAg - антиген - маркер на острата фаза и репликация на вируса на хепатит В.

  За диагностициране се използва кръвен тест за наличие на антиген HBe:

 • инкубационен период на вирусен хепатит В;
 • продромен период на вирусен хепатит В;
 • остър период на вирусен хепатит В;
 • хроничен персистиращ вирусен хепатит В.
 • Оценка на резултатите от изследванията

  Резултатът от изследването се изразява качествено - положително или отрицателно. Отрицателен резултат показва липсата на серумен HBeAg. Положителен резултат - откриването на HBeAg показва инкубация или остър период на остър вирусен хепатит В или продължителната репликация на вируса и инфекциозността на пациента.

  Антитела към антигена "е" на вируса на хепатит В (анти-HBeAg) t

  Анти-HBeAg в серума обикновено отсъства. Появата на анти-HBeAg антитела обикновено показва интензивно отстраняване от тялото на вируса на хепатит В и лека инфекция на пациента.

  Тези антитела се появяват в острия период и продължават до 5 години след инфекцията. При хроничен персистиращ хепатит анти-HBeAg се открива в кръвта на пациента заедно с HBsAg. Сероконверсия, т.е. преходът на HBeAg към анти-HBeAg, с хроничен активен хепатит, по-често прогностично благоприятен, но същата сероконверсия не подобрява прогнозата на тежка циротична чернодробна трансформация.

  Кръвни тестове за наличие на анти-HBeAg се използват в следните случаи при диагностициране на вирусен хепатит В:

 • установяване на началния стадий на заболяването;
 • остра инфекция;
 • ранно възстановяване;
 • възстановяване след боледуване;
 • възстановяване на късен етап.
 • диагностициране на наскоро прехвърлен вирусен хепатит В;
 • диагноза на хроничен персистиращ вирусен хепатит В.
 • Оценка на резултатите от изследванията

  Резултатът от изследването се изразява качествено - положително или отрицателно. Отрицателен резултат показва липсата на антитела към HBeAg в серума. Положителен резултат е откриването на антитела към HBeAg, които могат да показват началния стадий на остър вирусен хепатит В, острия период на инфекция, ранния стадий на възстановяване, възстановяване, наскоро прехвърлен вирусен хепатит В или персистиращ вирусен хепатит В.

  Критериите за наличие на хроничен хепатит В са:

 • откриване или периодично откриване на HBV ДНК в кръвта;
 • непрекъснато или периодично повишаване на активността на ALT / AST в кръвта; t
 • морфологични признаци на хроничен хепатит при хистологично изследване на чернодробна биопсия.
 • Откриване на вируса на хепатит B чрез PCR (качествено)

  Вирусът на хепатит В в кръвта обикновено отсъства.
  Качественото определяне на вируса на хепатит В по метода на PCR в кръвта позволява да се потвърди наличието на вируса в тялото на пациента и по този начин да се установи етиологията на заболяването.

  Това проучване предоставя полезна информация за диагностициране на остър вирусен хепатит В в инкубационния и ранния стадий на развитие на заболяването, когато основните серологични маркери на пациента в кръвта могат да липсват. Серумна вирусна ДНК се открива при 50% от пациентите в отсъствието на HBeAg. Аналитичната чувствителност на PCR метода е не по-малко от 80 вирусни частици в 5 μl, последната ДНК проба, специфичност - 98%.

  Този метод е важен за диагностициране и наблюдение на хода на хроничния HBV. Приблизително 5-10% от случаите на цироза и други хронични чернодробни заболявания са причинени от хроничен носител на вируса на хепатит В. Маркерите на активността на такива заболявания са наличието на HBeAg и ДНК на вируса на хепатит В в кръвта.

  PCR методът позволява да се определи в кръвта ДНК на вируса на хепатит B както качествено, така и количествено. Определеният фрагмент и в двата случая е уникалната ДНК последователност на гена на структурния протеин на вируса на хепатит В.

  Откриването на ДНК на вируса на хепатит B в биоматериал с помощта на PCR е необходимо за:

 • разрешаване на съмнителни резултати от серологични тестове;
 • откриване на острия стадий на заболяването в сравнение с предишната инфекция или контакт;
 • контролират ефективността на антивирусното лечение.
 • Изчезването на хепатит В ДНК от кръвта е признак за ефективността на терапията

  Откриване на вируса на хепатит B чрез PCR (количествено)

  Този метод дава важна информация за интензивността на развитието на болестта, ефективността на лечението и развитието на резистентност към активните лекарства.
  За диагностициране на вирусен хепатит чрез PCR в серум се използват тестови системи, чиято чувствителност е 50-100 копия в проба, което прави възможно откриването на вируса при концентрация от 5 X 10 ^ 3 -10 ^ 4 копия / ml. PCR при вирусен хепатит В определено е необходим за преценка на вирусната репликация.

  Серумна вирусна ДНК се открива при 50% от пациентите в отсъствието на HBeAg. Кръвен серум, лимфоцити и хепатобиопсия могат да служат като материал за откриване на ДНК на вируса на хепатит В.

  • Оценката на нивото на виремия е както следва:
  • по-малко от 2.10 ^ 5 копия / ml (по-малко от 2.10 ^ 5 IU / ml) - ниска виремия;
  • от 2.10 ^ 5 копия / ml (2.10 ^ 5 IU / ml) до 2.10 ^ 6 копия / ml (8.10 ^ 5 IU / ml) - средна виремия;
  • повече от 2.10 ^ 6 копия / ml - висока виремия.

  Съществува връзка между изхода на острия вирусен хепатит В и концентрацията на HBV ДНК в кръвта на пациента. При ниско ниво на виремия процесът на хронизация на инфекцията е близо до нула, при средно, процесът е хронизиран при 25-30% от пациентите и с високо ниво на виремия, остър вирусен хепатит В най-често става хроничен.

  Показанията за лечение на хроничен HBV интерферон-алфа трябва да се разглежда като наличие на маркери за активна вирусна репликация (откриване на HBV HBV, HBeAg и HBV ДНК в кръвния серум през предходните 6 месеца).

  Критериите за оценка на ефективността на лечението са изчезването на HBEAg и HBV ДНК в кръвта, което обикновено е съпроводено с нормализиране на нивата на трансаминазите и дългосрочна ремисия на заболяването, HBV ДНК изчезва от кръвта до 5-ия месец от лечението при 80% от пациентите. Намаляването на нивото на виремия с 85% или повече до третия ден от началото на лечението в сравнение с изходното ниво е бърз и доста точен критерий за прогнозиране на ефективността на терапията.

  PCR анализ за хепатит В

  ДНК вирусът от семейство Hepadnaviridae е директен причинител на хепатит В. PCR анализът на хепатит В позволява да се открие наличие на инфектиран ДНК вирус в кръвта на пациента. Резултатът от положителен тип на HBV ДНК показва наличието на инфекция в кръвта на пациента. Трябва да се отбележи, че диагнозата чрез използване на PCR анализ позволява не само да се определи наличието на инфекция, но и нейното количествено натоварване и активност. Този метод е надежден, точен и възпроизводим. Количественото определяне на HBV ДНК с qPCR може да се използва за наблюдение на ефективността на HBV терапията и да бъде полезно за разбиране на естествената история на HBV в ендемична област.

  Процесът на инфекция с хепатит В възниква чрез домашен или сексуален контакт - чрез пряк контакт със заразена кръв. След заразяването вирусът навлиза в чернодробните клетки, в които продължава активното си възпроизвеждане. Чрез кръвообращението патогенните клетки се разпространяват в цялото тяло. Заслужава да се отбележи, че хепатит В клетките са силно устойчиви на киселини и високи температури. Той е в състояние да поддържа своите вредни свойства в продължение на шест месеца.

  Видове PCR за хепатит В

  Към днешна дата има два вида диагностика, които се предписват, ако подозирате наличието на вируса на хепатит В: качествена PCR (позволява да се определи със 100% точност наличието на вируса в кръвта) и количествена PCR (позволява да се определи степента на вирусната активност).

  Висококачествена PCR се предписва, ако има съмнение за HBV инфекция или ако други диагностични методи не дават ясни резултати. Този вид PCR анализ е изключително лесен за дешифриране: отрицателен (не се открива вирус в кръвта), положителен (вирус открит в кръвта). Основната задача на качествения анализ е да се определи наличието на инфектирани клетки в ранните стадии на заболяването. Ако вирусът е диагностициран две седмици след предполагаемата инфекция, ефективността на лечението ще бъде много по-висока. Ако вирусът в кръвта е около два месеца, заболяването става хронично, следователно не може да бъде напълно излекувано.

  Ако качествена диагноза потвърди наличието на HBV в кръвта, лекарят предписва количествен анализ.

  Количественият анализ позволява да се определи активността на развитието на вируса в тялото на пациента. Този вид PCR анализ се възлага на:

  • за определяне на стадия на заболяването;
  • да наблюдава ефективността на прилаганата терапия;
  • да се определи нивото на резистентност на вируса към конкретно лекарство;
  • за избор на лекарства.

  Количествените показатели на вируса в кръвта се измерват в IU на милилитър или ДНК на милилитър.

  Ако лекарят предпише незабавно количествена диагноза, без да проверява качественото, тогава 75 IU на милилитър се считат за норма. Ако бъдат открити по-малко международни единици, резултатът е, че HBV не се открива, когато цифрите са над нормалните, диагностицира се наличието на вирусен хепатит В.

  Интерпретация на количествената диагноза

  Следните показатели (в копия / милилитър) се считат за норма на CRP при хепатит В: по-малко от 10 3 - неактивен вирус; от 10 4 до 10 5 - вирусът обикновено е неактивен; - активен вирус; 10 7 - вирус във висок стадий на активност.

  Въз основа на количествени показатели с 100% точност може да се определи формата на заболяването (носител, остър или хроничен), реакцията на вируса към лечението, необходимостта от допълнителна диагностика.

  Хроничната форма на хепатит В се установява, ако активността на вируса е 10 5 копия на милилитър. Носителят се диагностицира, ако резултатите са под 10 5 копия на милилитър.

  През периода на лечение е необходимо редовно (веднъж на всеки три месеца) да се повтори количествената диагностика, за да се вземе под внимание времето, когато вирусът развива имунитет към използваните лекарства и променя метода. Ако всички проучвания са проведени правилно и е избрано ефективно лечение, повторният анализ (след тридневно лечение) ще покаже намаляване на активността на патогенните клетки с най-малко осемдесет и пет процента.

  Биопсия на черния дроб се извършва само в случаите, когато шест месеца лечение показват, че нивата на ALT са два пъти по-високи от нормалните, а PCR диагностиката показва стойности под 10 5 копия на милилитър кръв.

  Подготовка за проучването

  За анализ е необходима венозна кръв. За да получите най-точни резултати, е необходимо да се подготвите за процедурата: да откажете храна поне осем часа преди вземането на кръв; за два дни да откаже лечение с наркотици (задължително е да предупреди лекаря за приемането на лекарствата); трябва да прекарате двадесет минути в режим на почивка преди да дарите кръв; Дванадесет часа преди процедурата се откажете от спортни упражнения, алкохолни напитки, пушене и ядене на мазни храни.

  Важно е: ако диагнозата е необходима за дете на възраст под пет месеца, тогава той трябва да дава чаша преварена вода на всеки десет минути преди процедурата за вземане на кръв.

  Обобщава

  PCR анализът за хепатит В днес е най-точният метод за диагностициране на вирус. Методът позволява да се определят мутиралите и скрити форми на заболяването, да се диагностицира заболяването в първите дни на инфекцията, следователно да се избере най-ефективното лечение. Лабораторният асистент сравнява резултатите от анализа с нормата и след това ги привежда в заключение. Данните се обработват в рамките на две седмици. За да получите препоръка за PCR анализ, е необходимо да се свържете с хепатолог, специалист по инфекциозни заболявания или вирусолог. Важно е да запомните, че колкото по-скоро стигнете до лекаря, толкова по-бързо ще се получат резултатите, следователно, толкова по-ефективно ще бъде лечението.

  Обяснение на PCR и биохимичен анализ на хепатит

  Хепатитът е възпалителен процес в черния дроб в резултат на унищожаването на клетките му от токсични вещества. Дешифрирането на анализа за хепатит позволява обективно да се прецени здравословното състояние на пациент, страдащ от чернодробно заболяване. Лекарят по инфекциозни болести ще ви каже как да разберете резултатите от изследването и да предпише допълнително лечение. Пациентът, след като самостоятелно е проучил получените данни, прави някои изводи, които не винаги отговарят на действителността.

  Вирусът на хепатит В се съдържа в серума и специфичните лабораторни диагностични методи позволяват откриването на патогенни антигени и антитела към него.

  Списък на тестовете за хепатит

  Диагнозата на вирусното възпаление на черния дроб се потвърждава от специални проучвания. Преди да преминат курс на лечение, пациентът се изследва:

  1. Пациентът осигурява кръв за изследване сутрин, между 7.00 и 9.00 часа. Пациентът трябва да се въздържа от хранене в продължение на 12 часа. Количественият анализ на хепатит В определя наличието на вируса и титъра на антитялото в серума. В същото време лекарят предписва проучване, което идентифицира HBV ДНК, използвайки PCR реакции.
  2. При инфектирани пациенти е установено наличието на анти-HBc IgG протеин и HBsAg антиген. Специфичният имуноглобулин показва бързо нарастване на концентрацията на вируса на хепатит в серума на пациента. В случай на отрицателен тест за Anti-HBc, IgG се провежда допълнително изследване на наличието на други заболявания.
  3. Изучавайки периода на обостряне на заболяването, те определят имуноглобулините HBeAg и Anti-HBc IgM. Установяването на правилната диагноза е възможно само след откриването на вирусна РНК - хепатит в този случай се потвърждава от молекулярно-биологичния метод.
  4. PCR се използва широко за диагностициране на чернодробно заболяване - количествен метод ви позволява да предпише ефективно лечение на хепатит.

  Имунологично изследване

  За да се установи способността на пациента да се справи с опасен вирус, диагностицира нивото на съпротива на тялото. Поради целия комплекс от лабораторни изследвания са установени количествени и качествени показатели за имунологичните фактори - антитела срещу хепатит В.

  HBsAg протеинът е повърхностен антиген, който е компонент на суперкапсида (вирусна обвивка) на патогена. Неговата основна функция е участие в процеса на адсорбция на вируса от здрави чернодробни клетки. HBsAg пептидът е устойчив на фактори на околната среда - алкални (Ph = 10), 2% разтвор на хлорамин и фенол.

  Маркерът HBsAg присъства в серума на инфектиран човек. Непосредствено след появата си, РНК не само превежда неговия синтез, но също така съдържа и ядрени частици от предишния маркер. Това е доказателство за развитието на активната фаза на хепатита.

  Наличието на HBeAg при хроничен пациент показва началото на активния етап на инфекциозния процес.

  Анти-HBc маркер съдържа 2 вида антитела - IgG и IgM. Това е протеин, специфичен за един антиген. Острата форма на заболяването се характеризира с присъствието на Анти-HBc и IgM. Тяхната положителна стойност показва предишно чернодробно заболяване.

  Количествен анализ

  За определяне на активността на патогена се предписва PCR анализ. Той определя нивото на вирусното натоварване и шансовете на пациента да се възстанови. Полимеразната верижна реакция се провежда след края на латентния период. В изследователския процес се определя не само HBsAg, но и HBeAg маркер.

  Декодирането на PCR анализа за хепатит позволява да се определи степента на активност на патологичния процес и ефективността на комплексната терапия.

  Лекарят определя колко чувствителен е тялото на пациента към антивирусни лекарства и дали могат да се предприемат мерки за отстраняване на причините за хронично чернодробно заболяване. В този случай индексът на трансаминазата се увеличава, а индексът на причинителя е няколко пъти по-висок от нормалния индекс, а концентрацията на аминокиселините е повече от 106 копия на ДНК на ml.

  Нормата на трансаминазите в кръвта съответства на стойностите на ензимите AsAT и AlAT. Аланин аминотрансферазата при жените не надвишава 32 U / l, а при мъжете - 40 U / l. Концентрацията на вируса за хора, заразени в ранна възраст, е 100 000 копия на ml.

  В неактивната фаза на вируса и в случая на Anti-HBc, HBV ДНК е в диапазона от 2000 IU / ml, а броят на копията не надвишава 10,000.

  Метод на молекулна хибридизация

  ELISA отговорът на хепатит определя вида антиген с антитела и ензими. Поетапното изследване е приемливо, но само специалист, който е получил резултат от анализа навреме, може да направи правилната диагноза.

  Маркерите на вирусния хепатит по време на имуноанализ са HBsAg, анти-Hbcor IgM. В началото на заболяването те са повишени: PPBR-1,55, OPcr-0,27, HBsAg е 1,239, вирусната ДНК не се открива. След лечението резултатът от анализа показва намаляване на HBsAg до 1.07, а HBeAg става отрицателен. Налице е вирусна ДНК.

  Ако се получат отрицателни стойности на IgM, IgG, IgA, е необходимо да се определи дали заболяването отсъства или е настъпило пълно възстановяване.

  Положителната стойност на IgG показва напълно формиран имунитет. В този случай IgM не се открива. Важно е да се знае, че изследване на хепатит показва висок IgM титър.

  В острия период на заболяването се появяват отрицателни стойности на IgG. Ремисия на вирусно заболяване е придружена от отрицателен имуноглобулин IgM. ELISA е сравнително проста и безопасна за здравето на пациента.

  Биохимичен кръвен тест

  Изследването на серума идентифицира патология в организма, уточнява диагнозата, позволява да се оцени работата на черния дроб и да се получи информация за метаболизма. На сутринта се извършва биохимичен анализ. За изследвания, използващи материал, получен от венозна кръв.

  Важно е да се следват правилата за подготовка за тестване за хепатит С - в този случай декодирането на всички показатели няма да бъде нарушено. Общият билирубин обикновено е 8.55-20.2 mmol / l, а неговото увеличение показва появата на чернодробно заболяване. Стойностите на AlAT и AsAT също се увеличават при хепатит B.

  Албумин при здрав пациент е 35–55 g / l. Ниските нива на плазмените протеини показват вирусно възпаление на черния дроб.

  Нормалният LDH индекс е в диапазона 125-250 U / l, а неговият растеж означава деформация и разрушаване на клетките на болния орган. Индикаторът за LDH (сорбитол дехидрогеназа) показва състоянието на чернодробната тъкан. Нормалната стойност е 0–1 U / l. Скоростта на растеж е характерен компонент на острия ход на хепатит В или прехода му към хроничния стадий.

  Протеин GGG има ниска активност в кръвната плазма.

  Неговият растеж се наблюдава при възпаление на черния дроб и продължава дълго време. Норма - 25–49 U / l за мъжете, за жените показателят е значително по-нисък - 15–32 U / l.

  Декодиране на признаци на хроничен хепатит В

  Идентифицирането на маркери за чернодробно заболяване е основната задача на лекаря, който се стреми да предотврати грешки в диагнозата. Важно е да се знае, че следните физиологични фактори влияят на резултата от анализа:

  Таблица с антигени и тяхното декодиране ще позволят на пациента да получи представа за естеството на заболяването.

  Видове PCR за хепатит B и интерпретация на резултатите

  Полимеразната верижна реакция е вид кръвен тест, който може точно да открие вируса на хепатит B. Характеристика на метода е, че той е в състояние да покаже HBV в ранните му стадии - един месец след инфекцията, докато специфичен антиген се открива в пациент само след 2 месеца., PCR може да открие не само нормален ДНК вирус, но и мутантни щамове, които не могат да се видят от нито един друг анализ.

  При декодиране на PCR за хепатит B резултатите се сравняват със стандартните стойности. Въз основа на това се правят заключения за наличието на болестта (положителен резултат), концентрацията на вируса (активността) или отсъствието на болестта (отрицателен резултат). Обработката на данните е 2 седмици.

  Видове PCR за вирусен хепатит В

  Има два вида диагностика, които се предписват за хепатит В. Висококачествената PCR позволява, с точност до 100%, да се каже дали HBV е в кръвта или не. Количествената PCR показва активността на вируса, т.е. колко HBV ДНК се съдържа в 1 ml кръв.

  Висококачествен PCR и неговата интерпретация

  Кръвен тест за хепатит В чрез PCR може да открие само наличието на ДНК фрагменти. Назначен в случая, когато пациентът подозира HBV инфекция (HBV) или когато други методи за диагностика, например, серологични тестове не дават ясен отговор. Декодирането на резултатите при провеждането на качествен анализ е много просто:

  • отрицателен резултат - няма вирус;
  • положителен резултат - открит вирус.

  Целта на висококачествената PCR е да потвърди или отхвърли наличието на вируса на хепатит В, както и да проведе ранна диагностика. Ако HBV се открие в рамките на 1-2 седмици след инфекцията, лечението ще бъде възможно най-ефективно. С активното развитие на HBV в продължение на 2 месеца и повече, заболяването става хронично и не може да бъде напълно излекувано.

  В случая, когато висококачествената PCR за хепатит се индикира от наличието на вирус, следващата стъпка е да се проведе количествена диагноза.

  Количествен PCR

  За целите на ефективното лечение или оценка на резултатите от терапията, просто знанието, че пациентът има HBV, не е достатъчно. Необходимо е да се определи количествено стойността на ДНК на вируса на хепатит В в 1 ml кръв, т.е. вирусния товар върху тялото. Този тип PCR за хепатит B се извършва в следните случаи:

  1. Преди предписване на лечението.
  2. За оценка на ефективността на терапията.
  3. Да се ​​определи развитието на вирусна резистентност към приетите лекарства.
  4. Да се ​​определи етапа, в който се намира заболяването.

  Единицата за измерване за вирус е международна единица (IU / ml) или броят на ДНК копия / ml, т.е. броят на ДНК фрагментите на 1 ml кръв. Съотношението между двете единици зависи от избраната тестова система и варира от 2 до 7 копия / ml в 1 IU / ml. Ако системата е неизвестна, тогава усреднената стойност се използва за реализация:

  1 IU / ml = 5 копия / ml

  Ако веднага се извърши количествен анализ, пределната норма за диагностициране на болестта е 75 IU / ml. Когато резултатът е по-висок от този показател, диагнозата HBV се прави, под - HBV не се открива.

  Лечение на количествена PCR

  При хепатит В следните стойности на вирусния товар (виремия), копия / ml, са PCR стандартите:

  • 10 ^ 5 копия / ml. Когато с голяма вирусна активност се наблюдава повишаване на нивото на АЛТ по-често 2 пъти в шест месеца, тогава незабавно се предписва антивирусна терапия.

  За да разберете как ще се държи ДНК хепатитът по отношение на хроничността, т.е. прехода към хроничната форма от остра, се използват и резултатите от PCR диагностиката:

  • HBV ДНК от 2 х 10 ^ 6 копия / ml означава, че придобиването на хроничната форма на заболяването е неизбежно.

  Подготовка за проучването

  За да се определи наличието на HBV чрез PCR, се взема кръв от вена. Процедурата винаги се извършва строго на празен стомах и е най-добре да се стигне до лабораторията сутрин, когато естественото време за почивка от храната е 8 часа. За да са точни резултатите от изследването, е необходимо предварително да знаете как да се подготвите за правилно посещение в клиниката. Допълнителните стъпки са както следва:

  1. Отказ от мазни храни, пушене, алкохол и спорт за 12 часа преди процедурата.
  2. Оставете за 20 минути непосредствено преди да дарявате кръв.
  3. Преди започване на процедурата, медицинската сестра трябва да бъде предупредена за взетите лекарства.

  Внимание! Ако диагнозата се извършва на дете под 5-годишна възраст, след половин час преди процедурата, той трябва да пие по 1 чаша преварена вода на всеки 10 минути.

  Обобщава

  Към днешна дата, PCR диагностиката за откриване на хепатит В е най-точният метод. Методът ви позволява да видите скритите и мутирали форми на заболяването, да идентифицирате заболяването през първите седмици след заразяването и съответно да проведете ефективно лечение. В зависимост от ситуацията се извършва качествена или количествена PCR, която има за цел откриване на HBV и установяване на неговата активност. За да бъдат тествани, трябва да се свържете с вирусолог, специалист по инфекциозни заболявания или хепатолог.

  Същността на анализа на PCR за хепатит B и неговите резултати

  Вирусният хепатит В се лекува успешно, ако е открит навреме и броят на антителата и антигените в кръвта на пациента е правилно определен. С помощта на ензимен имуноанализ за хепатит е възможно да се открие наличието на вирусни маркери, но те не могат да определят точния етап на процеса.

  За количествена оценка се използва PCR диагностика. С помощта на теста е възможно да се преброи броя на маркерите, да се предвиди хода на заболяването и вероятността от излекуване с помощта на антивирусни лекарства.

  Основното предимство на изследването е способността да се открият дори минимални концентрации на вируса, за да се идентифицира патогенът на видовия етап.

  Диагностика на хепатит В

  Вирусът на хепатит В е силно заразен и устойчив на външни влияния. Той остава активен в кръвта на пациента в продължение на няколко седмици. Следователно, всеки човек е изложен на риск от инфекция, дори ако се наблюдава профилактика.

  За диагностициране на заболяването се предписват следните изследвания:

  Същността на PCR метода

  Американският химик К.Мулис получи Нобелова награда и неговият диагностичен метод все още се използва.

  Предшественик на PCR метода (полимеразна верижна реакция) се счита за учен от Норвегия H. Kleppe. Първоначално той започва да извършва усилване (възстановяване) на ДНК, използвайки къса верига от ДНК, т.е. синтетичен грунд (вид копие).

  Ученият обаче не успя да реализира идеята си. Подобни проучвания са направени от американския химик К. Мюлис, който през 1993 г. получава Нобелова награда за изобретението си. Оттогава се използва PCR за установяване на бащинство, диагностика на генетични заболявания и откриване на вируси.

  Същността на реакцията е, че с помощта на ензими се копира определена част от ДНК. Можете да копирате само областта, която съответства на посочените параметри и дали е в представената извадка. За започване на реакцията се използват следните компоненти:

  1. Матрична ДНК с място за копиране.
  2. Праймерите са сходни по структура с ДНК.
  3. Полимераза, т.е. ензимът, който задейства реакцията. Тя трябва да бъде термоустойчива, т.е. да издържа на температурни крайности.
  4. Разтвор с определени параметри, осигуряващ преминаването на реакцията.

  Реакцията се провежда на няколко етапа:

  За откриване на хепатит В се използват два вида реакции: количествен и качествен.

  Количествен PCR

  Количественият метод определя количеството на HBV генома

  Количествената PCR включва едновременно създаване на копия на ДНК фрагменти и определяне на броя на молекулите. Измерването се извършва след всеки етап, т.е. в реално време. Това се постига чрез използване на флуоресцентни сонди, които са включени във верига от молекули и светят в определен период от изследването.

  Този метод се използва за откриване на ДНК фрагменти, които са маркери на хепатитния вирус. С помощта на количествения метод е възможно точно да се изолира генотипа на вируса. С други думи, изчислява се броят на копията на HBV генома на брой клетки на пациент.

  Количественият анализ дава отговори на следните въпроси:

  1. С каква интензивност болестта прогресира.
  2. Колко ефективно е лечението.
  3. Развила се лекарствената резистентност?

  Също така, количественото измерване е необходимо за диагностицирането на хроничния стадий на инфекцията. Ако количеството на ДНК е под 100 бр / мл при нормално ниво на трансаминаза, тогава лицето е носител на вируса.

  В острата фаза количеството на антителата е много по-високо, а при антивирусното лечение увеличаването на броя на антителата показва развитието на лекарствена резистентност, което е сигнал за коригиране на лечението.

  PCR с високо качество

  Висококачествената PCR дава по-малко информация, но може да елиминира инфекцията.

  Висококачествената PCR може само да установи наличието на патоген в кръвта. Ако те липсват, пациентът не е заразен, ако патогенът влезе в кръвта, резултатът ще бъде положителен.

  Въпреки това, с помощта на качествена реакция е невъзможно да се изясни геномът на вируса, стадия на заболяването. Следователно, за диагностициране на HBV се извършва количествено и качествено измерване.

  Подготовка за проучването

  За анализ на PCR е необходима венозна кръв. Това трябва да се направи сутрин на празен стомах.

  Пациентът трябва да се подготви правилно за изследването:

  1. За 10 часа да откажете храна, можете да пиете само чиста вода.
  2. В навечерието на спрете приема на алкохол, в продължение на 4 часа да не се пуши.
  3. Преди преглед трябва да избягвате физически и емоционален стрес.
  4. Спрете употребата на лекарства в продължение на 2 дни, ако това не е възможно, е необходимо да уведомите лабораторния техник. Някои лекарства оказват влияние върху крайния резултат.

  Тълкуване на данни

  В количествена реакция, получените показатели се оценяват в зависимост от броя на ДНК копията.

  Лесно е да се интерпретират данните за измерване на качеството. Той дава или положителен или отрицателен отговор.

  В количествена реакция е възможно да се оценят получените индикатори в зависимост от броя на ДНК копия. Единица за измерване е копия / ml.

  Данните се декодират както следва:

  1. Ако количеството на HBV ДНК е по-малко от 90, тогава инфекцията отсъства. Пациентът е развил имунитет след ваксинация или е бил излекуван от заболяването.
  2. Когато броят на копията 2x100 говори за носителя на вируса.
  3. Числото 2x106 показва хроничен стадий на заболяването.
  4. При ДНК повече от 2 х 109 пациентът има остър стадий на хепатит.

  Грешни резултати

  Предимствата на диагностичния метод при използване на полимеразни реакции са следните:

  1. Директно откриване на патогени. За разлика от това, ELISA предоставя информация за наличието на антитела към вируса.
  2. Специфика. Това е, че ДНК участъкът присъства в пробата от биоматериал, който се копира.
  3. Свръхчувствителност. Методът дори може да открие фрагменти от единични клетки.
  4. Диагностика на заболявания в остри и латентни стадии. Това означава, че е възможно да се диагностицира заболяването на етапа на предклиничните прояви.

  Методът има недостатъци, които водят до фалшиви резултати. Най-същественият недостатък е вероятността от замърсяване на материала. Основният източник на замърсяване е слабо обработените тръби, лабораторните ръце, реактивите.

  Част от ДНК от предишна реакция може да влезе в кръвта. Поради това на лабораториите се налагат повишени санитарни изисквания: отделни помещения, пластмасови тръби, ултравиолетово третиране на лаборатории и др.

  Фалшиво негативните резултати могат да се дължат на намалена чувствителност на реакцията. Това се случва в следните ситуации:

  • пациентът приема лекарства, например антикоагуланти;
  • лицето е претърпяло физически стрес преди анализа (спортни занимания, упорита работа);
  • наскоро настъпи инфекция.

  Ако пациентът има висока вероятност за инфекция и резултатът от проучването е отрицателен, той трябва да бъде преразгледан.

  Вижте също:

  заключение

  Методът на полимеразната верижна реакция е основният и най-информативен за диагностицирането на HBV. Тя позволява не само да се установи статуса на носителя на инфекцията, но и да се изясни стадия на заболяването, да се оценят резултатите от лечението.

  За по-точна диагноза се използва качествено и количествено измерване. Недостатъците на метода включват вероятността от замърсяване, намалена чувствителност и сравнително висока цена.

  За да бъдат резултатите най-надеждни, трябва да се подготвите правилно за изследването и да го проведете в клиниката с подходящ лиценз и добра репутация.

  Хепатит В ДНК и PCR

  ДНК тестовете и PCR на вируса на хепатит В са най-чувствителните анализи, които откриват следи от молекулни ДНК в черния дроб, които идентифицират наличието на вируса. Същността на метода се състои в многократно копиране на ДНК фрагмент, принадлежащ на причинителя на заболяването.

  PCR тип хепатит В е полимеразна верижна реакция на външен химически реагент с изследвания биологичен материал, насочена към идентифициране на вирусни ДНК молекули в кръвта и техните количествени показатели за единица обем. Анализът се определя в следните случаи:

  • ако при пациенти се появят признаци на хепатит В;
  • по време на диагностични дейности за смесен хепатит;
  • за изясняване на ефективността на терапията.

  За PCR анализ се събира венозна кръв. Преди проучването трябва да се въздържате от ядене около 8 часа.

  Нормален резултат при откриване на ДНК в вирус се счита за "неоткрит". Това означава, че вирусът липсва в кръвта или съдържанието му е незначително. Окончателната диагноза може да бъде направена само от специалист на базата на цялостен биохимичен и имунологичен анализ на кръвна плазма за хепатит тип В. Лекарят предписва курс на терапия. Самолечението включва твърде голям риск.

  Вземането на венозна кръв се извършва за PCR анализ.

  Методът PCR дава възможност да се открие ДНК на патогена дори с минималното му присъствие в избраната кръвна проба. В допълнение, анализът позволява да се открият антигени, които вече са разработени за вируса. Всеки от антигените показва специфичен стадий на заболяването:

  • HBsAg - вирусът присъства в момента.
  • Анти-HBcor - патогенът в момента липсва, но е имало в миналото.
  • Anti-HBs - в кръвта има антитела срещу хепатит B (като опция - херпес, HIV, хламидия, микоплазмоза, кандидоза, туберкулоза, кърлежи енцефалит и много други заболявания).

  Патология и нейните признаци

  Хепатит В или HBV е вирусна инфекция, която засяга чернодробните клетки. То е опасно не само чрез директно действие върху паренхима на органа, което отслабва бариерната функция и общия имунитет. Възможни са по-сериозни последствия, като цироза на черния дроб и поява на злокачествени новообразувания.

  HBV се предава чрез кръв на лице, заразено с хепатит, негови екскременти, чрез контакт с лигавиците, особено по време на полов акт, кожни лезии, чрез нестерилни спринцовки по време на кръвопреливане или по време на коремни операции. Новороденото може да бъде заразено от болната си майка, когато докосва пукнатините в зърната.

  Следните симптоми са характерни за хепатит В:

  Необичайна умора

  • увеличаване на умората при ниски натоварвания;
  • необичайна умора;
  • тежест в десния хипохондрий;
  • намален апетит, гадене;
  • жълтеност на кожата, склера на очите;
  • ярки изпражнения;
  • тъмна урина;
  • болки в ставите.

  Инкубационният период, след който тези симптоми започват да се появяват, е от един до шест месеца. Това е периодът на натрупване на вирусни клетки в чернодробния кръвоток. Когато концентрацията им достигне критична маса, вирусът преминава през мембраните на хепатоцитите и продължава да се размножава вътре в клетките. В резултат на това чернодробните клетки умират, развива се цироза, която при липса на подходящи терапевтични мерки причинява смъртта на пациента. Навременният кръвен тест за PCR и ДНК на хепатит В помага да се избегнат отрицателните.

  Показания за PCR са:

  • положителен ДНК тест, потвърждаващ диагнозата на хепатит В;
  • остър и хроничен хепатит;
  • смесен хепатит;
  • количествено определяне на вируса в кръвния серум;
  • разработване на тактика на ефективна терапия.

  Подготовка за анализ

  Подготовката за диагностика с помощта на PCR се определя от вида на биоматериала. Така кръвта и урината даряват само сутрин на празен стомах. Също така са взети намазки и ожулвания от урогениталната област. Единственото ограничение за жените е менструацията. Сексът е ограничен за двата пола в навечерието на научните изследвания.

  Резултатите от PCR могат да се считат за надеждни само ако пациентът е добре подготвен за процедурата. Това проучване предполага следните условия:

  • пълен с духовен комфорт, липсата на вълнение. За да се гарантира, че този анализ може да бъде приет дори у дома. Необходимо е само да се обадите на лекар с подходящо оборудване;
  • въздържане от храна, алкохол, тютюнопушене, физическа активност поне 8-12 часа преди анализа, в противен случай данните от изследванията ще бъдат нарушени;
  • 15-20 минути пълна релаксация преди вземане на кръв;
  • преустановяване на лечението (ако това не е възможно, лабораторията трябва да бъде предупредена);
  • на деца под пет години за половин час преди анализ трябва да се даде преварена вода за пиене на малки порции.

  Как е проучването

  PCR анализът се основава на принципите, използвани от молекулярната биология. Те се състоят в използването на специални ензими, които разцепват и реплицират части от ДНК и РНК на инфекциозния агент, който се намира в кръвта. След тази операция получените проби се идентифицират чрез базата данни, налична в лабораторията. В същото време се установяват вида на инфекцията и концентрацията в кръвта на патогена.

  За изследването се използва усилвател - термостат, способен да отоплява и охлажда тръбите с биоматериал. Това е необходимо за активиране на процесите на репликация. Точността на анализа зависи от точността на температурните параметри.

  Резултати от декодирането

  Положителен резултат за пациента е заключението на лабораторията “не е открито”. Това означава отсъствие на хепатит В ДНК в кръвта, а в цифри това е около 120 IU / ml, или 200 копия на една и съща единица кръвен обем. Тази стойност е норма. Изискването за биологичен материал е, че той не трябва да бъде замърсен.

  Декодирането на други резултати от анализа позволява да се направят следните диагнози:

  • Концентрацията на ДНК на хепатит В в кръвта е повече от 200 копия, но под критичното ниво. Тежка патология липсва.
  • Виремия в лека форма, до 500 копия на ml. Изборът на лечение зависи от показателите за чернодробна биопсия и степента на влошаване на нейните функции.
  • Повишена концентрация на вируса (повече от 500 копия / ml). Възпалителният процес в активната фаза изисква интензивна антивирусна терапия.
  • Максимален вирусен товар (над 800 копия на ml.). Терапевтичните мерки се разработват въз основа на състоянието на пациента и са насочени изцяло към максимално възможно подобрение.
  За пациента добър резултат е заключението "не е открито"

  Определянето на количествените показатели за ДНК съдържанието на хепатит В по време на PCR е основа за избора на терапевтичен курс. След три или шест месеца тестовете се провеждат отново, за да се провери ефективността на антивирусната терапия.

  Функция на полимеразна верижна реакция

  В метода на PCR се използват два подхода за определяне на ДНК, принадлежащи към вируса: качествено и количествено.

  Качественият подход потвърждава или отрича наличието на хепатит В. PCR се предписва по искане на пациент, който подозира, че е заразен с HBV инфекция или в случай, че ранната диагностика не дава недвусмислени резултати по друг начин.

  Ако вирусът на хепатит В може да бъде открит не по-късно от две седмици след влизането му в организма, най-вероятно е да има положителна прогноза за лечение. В бъдеще болестта ще започне да напредва. След около два месеца тя ще влезе в хронична фаза. Пълно излекуване в този случай ще стане невъзможно.

  Количествен подход към PCR се използва само при откриване на вирус. Той оценява:

  • специфичен вирусен товар върху черния дроб;
  • интензивността на прогресията на заболяването;
  • резистентност към антивирусни лекарства;
  • ефективността на лечението.

  Тези показатели са от пряко практическо значение. Особено количествен показател за ДНК. Прогнозата в острата фаза на хепатит В зависи от концентрацията на вируса в кръвта на черния дроб, така че ниската концентрация на вирусни клетки почти напълно изключва прехода от остър към хроничен хепатит. Такива пациенти не представляват опасност за другите. Високото вирусно натоварване допринася за хронизирането на патологичния процес и възможността за хепатитна инфекция при хора, които са в контакт с пациента.

  Съществува и връзка между концентрацията на вирусните гени в кръвта и циротичната дегенерация на черния дроб и появата на рак на неговия паренхим.

  PCR тестовете помагат на лекаря да открие носители на вируси.

  Ефективността на антивирусната терапия се определя от степента на намаляване на концентрацията на ДНК на хепатит В в чернодробната циркулация. Достатъчен резултат е намаляването на вирусния товар с 1-2 пъти при интензивно лечение от три месеца до шест месеца. По-ниските нива изискват промяна в лечението.

  От това идва прогнозата за развитието на патологията и назначаването на подходяща терапия

  • количествен обем на ДНК на чернодробния вирус в кръвния серум;
  • свързани биохимични параметри (например нивото на левкоцитите в съдържанието на кръв и билирубин);
  • маркери за вирусна инфекция;
  • резултати от биопсия на черния дроб.

  PCR с общо предназначение

  Анализите с помощта на полимеразна верижна реакция помагат на лекаря:

  • откриване на носители на вируса;
  • предсказва развитието на хепатит тип В;
  • Уверете се, че заболяването става хронично;
  • наблюдава активността на вируса във всички фази на развитие;
  • идентифицират мутантни и скрити щамове на хепатит В;
  • оценява ефективността на лечението на вируса при избора на определена тактика и я променя в случай на недостатъчен успех.

  Предимства на метода

  За разлика от други тестове, които се използват за диагностициране на хепатит В, PCR има:

  PCR анализът е изключително чувствителен.

  1. Изключителна чувствителност. Техниката позволява на изследователя да открие причинителя на заболяването, дори ако концентрацията на нейните ДНК молекули в кръвта е минимална. Това ви позволява да предприемете превантивни и лечебни мерки в ранен стадий на заболяването, когато очевидно все още не се изразява с никакви симптоми.
  2. Широко покритие на възможностите. PCR може да открие не само причинителя на вирусен хепатит В, но и редица други патологии.
  3. Универсалност на подходите. Биоматериалът за изследване може да бъде кръв, слюнка, лигавици и кожа.
  4. Ефективност. Заключението ще бъде готово точно един ден след вземането на кръв (резултатът от самия анализ се получава не по-късно от 7 часа).
  5. Надеждност. При всички условия на PCR метода никога не се показват неверни данни.
  6. Проучване за достъпност на цените. По цена PCR е само малко по-висока от обичайните тестове, които използват кръвта като биоматериал.

  Единствената цена на изследването е нейната технологична сложност. За висококачественото изпълнение на PCR е необходим изключително чист биоматериал, модерно оборудване и добре обучен персонал. За предпочитане е да се кандидатства за диагностика, използвайки този метод, в специализирани лаборатории.

  Вирусният хепатит В се отнася до заболявания, пълно излекуване от които е възможно само в най-ранните етапи на развитие. Идентифициране на болестта в тази фаза спомага за диагностицирането на свръхчувствителност чрез PCR. Първите симптоми, които предизвикват съмнение за увреждане на черния дроб от вируса, трябва да бъдат причина да се консултирате със специалист. Ако диагнозата бъде потвърдена, лечението трябва да започне незабавно. Това ще подобри прогнозата и ще увеличи вероятността от поддържане на черния дроб в здравословно състояние в продължение на много години.