Основни тестове за хепатит С

Вирусният хепатит С е сериозен медицински и социален проблем. Около 180 милиона души в света днес страдат от това заболяване, 350 хиляди умират всяка година. Дългият латентен (асимптоматичен) курс на хепатит С води до късно диагностициране. Анализът на хепатит С се извършва с цел диагностициране на заболяването, диференциалната диагноза, с нейната помощ, определя преди това пренесена болест "стояща". Проучването се използва при хора със симптоми на хепатит С, повишени нива на чернодробните ензими, при получаване на информация за предварително прехвърлен хепатит с неуточнена етиология, при хора в рискови групи и скринингови проучвания.

Диагнозата на хепатит С се извършва в 2 етапа:

Етап 1 Определяне на присъствието в серума на антитела срещу вируса на хепатит С (анти-HCV).

Етап 2 В присъствието на анти-HCV се провежда тест за присъствието на РНК (рибонуклеинова киселина) чрез PCR за хепатит С. Тестът позволява да се определи фазата на процеса - "активна / неактивна", за разрешаване на въпроса за необходимостта от лечение. Известно е, че около 30% от лицата, заразени с вируса на хепатит С, се отърват сами от инфекцията, тъй като имат силна имунна система и не се нуждаят от лечение. Използването на PCR се определя от генотипа на вируса. Различните генотипи реагират по различен начин на лечението.

Степента на увреждане на черния дроб при хепатит С се определя с помощта на биопсия или други инвазивни и неинвазивни тестове (например, фибротест). Стеатозата на стеатозата на черния дроб се определя от стеатотеста. Във всички случаи диагнозата на хепатит С трябва да се основава на данни от епидемиологичното изследване, клиниката на заболяването и данни от биохимични кръвни тестове.

Фиг. 1. Тежки ефекти от вирусен хепатит С - интензивен асцит.

Тест на хепатит С: анти-HCV

Анти-HCV антителата (анти-HCV) са специфични маркери на инфекцията. В тялото на болен човек се произвеждат специфични антитела към протеините на вируса на хепатит С (антигени) - имуноглобулини от класа IgM и IgG (анти-HCV IgM / IgG).

Когато се получи положителен резултат за антитела срещу вируса на хепатит С, се извършва потвърждаващ тест - определяне на общите антитела към структурните и неструктурните протеини на вируса. Структурните протеини на обвивките на Е1 и Е2 вирусите се произвеждат от анти-HCV IgM, нуклеокапсиден протеин C-cor (анти-HCV IgG) и 7 неструктурни протеинови ензима NS-anti HCV NS IgG.

За откриване на антитела към вируса на хепатит С се използва ензимно-свързан имуносорбентен анализ (ELISA). Потвърдителни тестове - RIBA (рекомбинантен имуноблотинг), по-рядко Inno-Lia (анализ на синтетични пептиди) се използват за потвърждаване на (+) ELISA резултати.

Анти HCV IgM

 • HCV IgM антителата се появяват в серума 4-6 седмици след инфекцията и бързо достигат максимум. В края на острия процес (след 5 - 6 месеца) концентрацията им намалява.
 • Дългосрочната регистрация на наличието на анти-HCV IgM предполага, че хепатит С е придобил хроничен ход.
 • Увеличаването на нивото на IgM в периода на хроничен хепатит С предполага реактивиране на инфекциозния процес.
 • Нивото на IgM имуноглобулини ви позволява да оцените ефективността на лечението.

Анти HCV IgG

HCV IgG антитела се появяват в серума на пациента 11 до 12 седмици след инфектирането. На 5-6 месеца се регистрира пиковата концентрация. Следващите антитела

остават на постоянно ниво през целия период на болестта в острия период и по време на възстановителния период.

Общо антитела срещу вируса на хепатит С

Общите антитела срещу хепатит С (общо HCV) се използват за диагностициране на "свежи" случаи на заболяването. Общите антитела са антитела към нуклеокапсидния протеин C - cor (анти HCV IgG) и 7 неструктурни протеинови ензима NS (анти HCV NS IgG) - анти HCV NS3, анти HCV NS4 и анти HCV NS5.

Общите антитела срещу вируса на хепатит С се появяват в серума на заразения човек след 11 до 12 седмици от началото на инфекцията, достигат пик от 5 до 6 месеца и остават на постоянно ниво през целия период на заболяването в острия период и в рамките на 5 до 9 години след възстановителния период.,

Всеки тип антитяло има независима диагностична стойност:

 • AntiHCVC (cor) са основните показатели за контакт с хепатит С.
 • AntiHCVNS3 открива един от първите в процеса на сероконверсия (производство на антитела в отговор на наличието на вируса), показват тежестта на инфекциозния процес и показват висок вирусен товар. С тяхна помощ се определя наследствен хепатит С при пациенти, които не подозират, че имат инфекция. Продължителното присъствие на анти-HCV NS3 в серума показва висок риск от хроничност на процеса.
 • AntiHCVNS4 предполага, че инфекциозният процес има дълъг ход. Нивото на титрите на антителата може да се прецени за степента на увреждане на черния дроб.
 • AntiHCVNS5 показва наличието на вирусна РНК. Тяхното откритие в острия период е предшественик на хроничността на процеса. Високите титри на антителата на фона на лечението предполагат, че пациентът не отговаря на лечението.
 • AntiHCVNS4 и antiHCVNS5. Този тип антитяло се появява в късните стадии на развитие на хепатит. Намаляването им показва образуването на ремисия на инфекциозния процес. След третирането титрите на анти-HCV NS4 и анти-HCV NS5 са намалени в рамките на 8 до 10 години. Този тип антитяло не предпазва от реинфекция.

Фиг. 2. Макропрепарат на черния дроб. Чернодробна цироза при хепатит С.

Декодиращ анализ за хепатит С

Отсъствието на антитела срещу вируса на хепатит С се посочва с термина "Норма". Това обаче не винаги означава отсъствие на болестта при хората. По този начин, липсата на антитела в кръвта на заразен човек се записва, докато се появят в кръвта - до 6 месеца от момента на инфекцията (средно 12 седмици). Периодът на отсъствие на антитела в кръвта на заразен човек се нарича "серологичен прозорец". Тестовите системи от трето поколение (ELISA-3) имат висока специфичност (до 99,7%). Около 0,3% са отчетени фалшиво положителни резултати.

Наличието на анти-HCV показва текуща инфекция или минала инфекция.

 • Откриването на IgM антитела и анти-HCV Cor Cor IgG, повишаване на титрите на анти-HCV Cor Cor IgG и (+) PCR резултати при наличие на клинични и лабораторни признаци на остър хепатит показват остър период на заболяването.
 • Откриването на анти-IgM, анти-HCV Core IgG, анти-HCV NS IgG и (+) PCR води до наличие на клинични и лабораторни признаци на хепатит, което показва реактивиране на хроничен хепатит С. t
 • Откриването на анти-HCV Coré IgG и анти-HCV NS IgG при липса на клинични и лабораторни признаци на хепатит и отрицателен PCR резултат показва, че пациентът има хроничен хепатит в латентна фаза.

Фиг. 3. Макропрепарат на черния дроб. Първичен рак на черния дроб. Една от причините за развитието на онкологията е цироза на черния дроб, развита на фона на хроничен хепатит С. t

PCR анализ за хепатит С

Полимеразната верижна реакция (PCR) е „златният стандарт” за диагностициране на вирусен хепатит С. Високата чувствителност на теста прави възможно откриването на генетичния материал на вирусите (РНК), дори ако има само няколко от тях в изследвания материал. PCR е способна да открива РНК вируси много преди появата на антитела в серума, но не по-рано от 5-ия ден от момента на инфекцията. Когато се открие заболяване чрез PCR, РНК вирусите се откриват не само в серума, но и в чернодробните биопати.

 • Полимеразната верижна реакция позволява да се определи наличието или отсъствието на хепатит С вируси в кръвта и да се вземе решение за началото на лечението. Известно е, че до 30% от пациентите се отърват от самата инфекция, тъй като имат силна имунна система и не се нуждаят от лечение.
 • Хепатит С PCR се използва за наблюдение на ефективността на лечението.
 • PCR се използва в отсъствието на антитела в кръвта, но в присъствието на силни подозрения за хепатит С (повишени нива на алкална фосфатаза, общ билирубин, 2 пъти по-голям от чернодробните ензими AST и ALT).
 • PCR анализ за хепатит С се използва за контролиране на вътрематочното предаване на хепатитни вируси.

Вирусен товар на хепатит С

С помощта на PCR анализ е възможно да се определи не само наличието на вирусна РНК в кръвта - качествен анализ (открит / неоткрит), но и техния брой - вирусния товар (броя единици вирусна РНК в 1 ml кръв). Количествен индикатор PCR се използва за наблюдение на ефективността на лечението на хепатит С.

Използваните методи за PCR имат различна чувствителност. В Руската федерация, съгласно методическите препоръки от 2014 г., се препоръчва да се прилагат методи, които имат чувствителност от 25 IU / ml или по-малко. Според препоръките на Европейската асоциация за изследване на черния дроб от 2015 г. се предлага да се прилагат методи за определяне на вирусна РНК с чувствителност от 15 IU / ml или по-малко.

В зависимост от чувствителността на тестовата система, пациентът получава един или друг резултат от изследването:

 • Минималната чувствителност на анализатора COBAS AMPLICOR е 600 IU / ml (анализатор на старото поколение).
 • Минималната чувствителност на анализатора на HCB-TEST COBAS AMPLICOR е 50 IU / ml, което е 100 копия на ml.
 • Минималната чувствителност на HCV RealBest RNA анализатора е 15 IU / ml, което е 38 копия на ml (включени в групата на съвременните тестови системи). Специфичността на тези анализатори е 100%. С тяхна помощ се откриват РНК от вируси на хепатит С от подтипове 1а и 1b, 2а, 2b, 2с и 2i, 3, 4, 5а и 6.

Ако има копия на РНК под прага на чувствителност на този анализатор, пациентът получава отговор „не е открит“.

Фиг. 4. Пример за PCR анализ (количествен тест). Вирусният товар се определя за хепатит С.

Интерпретация на резултатите от PCR анализ за хепатит С

 • Отсъствието на вирусна РНК показва липсата на инфекция.
 • Липсата на РНК срещу наличието на антитела в кръвта показва изчезването на вируса на хепатит С под влиянието на лечение или самолечение.
 • В някои случаи вирусът присъства в кръвта, но на подсъзнателно ниво, когато концентрацията му не се улавя от анализаторите. Такива пациенти остават опасни по отношение на инфекцията.
 • Откриването на РНК вируса в продължение на 6 последователни месеца при пациенти с остър хепатит С показва, че заболяването е преминало през хроничен курс.
 • Намаляването на вирусната РНК по време на лечението показва ефективността на терапията и обратно.

Фиг. 5. Мастна хепатоза. Една от причините за увреждане на черния дроб е вирусният хепатит С.

Основни биохимични кръвни тестове за хепатит С

Биохимичните кръвни тестове спомагат за установяване на функционалното състояние на много човешки органи и системи.

Чернодробни ензими ALT и AST

Чернодробните ензими се синтезират вътреклетъчно. Те участват в синтеза на аминокиселини. Голям брой от тях се откриват в клетките на черния дроб, сърцето, бъбреците и скелетните мускули. С поражението на органите (нарушаване на целостта на клетъчните мембрани), ензимите влизат в кръвта, където тяхното ниво се повишава. Повишени нива на ензимите се регистрират при поражение (лизис, разрушаване) на чернодробни клетки, миокарден инфаркт и други заболявания. Колкото по-високо е нивото на серумните трансаминази, толкова повече клетки се разрушават. ALT преобладава в чернодробните клетки, AST - в миокардните клетки. С разрушаването на чернодробните клетки, нивото на ALT се увеличава с 1,5 - 2 пъти. С разрушаването на миокардните клетки, нивото на AST се увеличава с 8-10 пъти.

При диагностициране на хроничен вирусен хепатит е необходимо да се обърне внимание на съотношението AST / ALT (коефициент на де Ritis). Излишъкът на AST над ALT показва увреждане на чернодробните клетки.

 • Нормата на AST при мъжете е до 41 единици / л, жените - до 35 единици / л, деца над 12 години - до 45 единици / л.
 • Нормата на ALT за мъжете е до 45 единици / л, жените - до 34 единици / л, деца 12 и повече години - до 39 единици / л.
 • Обикновено (при здрави хора) съотношението AST / ALT варира от 0,91 - 1,75.

билирубин

Билирубинът е продукт на разпадане на хемоглобина. Билирубинът в кръвта се открива под формата на непряко (до 96%) и директно (4%). Процесът на разлагане на това вещество се среща главно в клетките на черния дроб, където се отделя от тялото с жлъчка. С разрушаването на чернодробните клетки се увеличава нивото на билирубина в серума. Обикновено, общото съдържание на билирубин е по-малко от 3,4 - 21,0 µmol / L. При ниво от 30–35 µmol / L и повече билирубин прониква в тъканите, поради което кожата и склерата стават жълтеница.

Фиг. 6. Когато хепатит С в кръвта повишава нивото на билирубина. Веществото прониква в тъканите, поради което кожата и склерата стават жълтеница.

Тестове за хепатит: от „А“ до „Г“

Коварността на вирусни заболявания, като хепатит, е, че инфекцията се случва в един миг, но пациентът може дори да не знае от дълго време, че е заразен. Точно диагностицирайте болестта и изберете необходимата терапевтична помощ във времето, направено тестове. Нека поговорим за тях по-подробно.

Какви тестове имате за хепатит?

Хепатит означава възпалително заболяване на черния дроб. Тя може да бъде както остра, така и хронична. Най-често срещаните вирусни заболявания. Днес има седем основни вида вируси на хепатит - това са групи А, В, С, D, Е, F и G. Въпреки това, независимо от вида на вируса, в началния етап заболяването е сходно: дискомфорт в десния хипохондрий, температура, слабост, гадене, болки в цялото тяло, тъмна урина, жълтеница. Всички тези симптоми са причина за изследване за хепатит.

Трябва да знаете, че болестта може да се предава по различни начини: чрез замърсена вода и храна, чрез кръв, слюнка, сексуално, като се използват хигиенни продукти на други хора, включително бръсначи, хавлии, ножици за нокти. Следователно, ако симптомите не се появят (и инкубационният период може да продължи до два месеца или дори повече), но имате предположения, че може да сте заразени, тогава тестът за хепатит трябва да се направи възможно най-скоро.

Освен това, медицинските работници, персоналът по сигурността, специалистите по маникюр и педикюр, зъболекарите, с една дума - всеки, чиято ежедневна работа е свързана с биологични материали на други хора, трябва да се тества редовно. Тестът се показва и на професионалисти, чиито професионални дейности включват пътуване до екзотични страни.

Хепатит А, или болест на Боткин

Нарича се РНК вирус от семейството Picornaviridae. Вирусът се предава чрез битови предмети и храна, така че болестта се нарича също „болест с мръсни ръце“. Симптоми, характерни за всеки тип хепатит: гадене, треска, болки в ставите, слабост. След това се появява жълтеница. Инкубационният период продължава средно 15-30 дни. Налице са остри (иктерични), подостри (безцветни) и субклинични (асимптоматични) форми на заболяването.

Анти-HAV-IgG (IgG клас антитела към вируса на хепатит А) могат да се използват за откриване на хепатит А. t Също така, този тест помага да се определи наличието на имунитет към вируса на хепатит А след ваксинация, това изследване е особено необходимо по време на епидемии. С клинични признаци на хепатит А се предписва контакт с пациента, холестаза (нарушение на изтичането на жлъчката) Анти-HAV-IgM (IgM клас антитела към вируса на хепатит А). Със същите показания се прави тест за определяне на РНК вируса в кръвния серум чрез метода на полимеразна верижна реакция (PCR) в плазмата.

Хепатит В

Той се причинява от вируса на HBV от семейството на гепаднавирус. Патогенът е много устойчив на високи и ниски температури. Хепатит В е сериозна опасност: около 2 милиарда души по света са заразени с този вирус и повече от 350 милиона са болни.

Заболяването се предава чрез пиърсинг-режещи предмети, кръв, биологични течности, по време на полов акт. Инкубационният период може да продължи от 2 до 6 месеца, ако през този период не идентифицирате и започнете да лекувате болестта, тогава тя може да премине от остър към хроничен етап. Курсът на заболяването преминава с всички симптоми, характерни за хепатит. За разлика от хепатит А, увредената чернодробна функция на хепатит В е по-изразена. По-често се развиват холестатичен синдром, обостряния, възможно продължително протичане, както и рецидиви на заболяването и развитие на чернодробна кома. Нарушаването на правилата за хигиена и необезопасен случаен секс са основание за тест.

За да се идентифицира това заболяване, се предписват количествени и качествени тестове за определяне на HBsAg (повърхностен антиген на хепатит B, HBs антиген, повърхностен антиген на хепатит B, австралийски антиген). Интерпретацията на показанията за количествен анализ е следната: и = 0.05 IU / ml е положителна.

Хепатит С

Вирусно заболяване (преди наричано "нито А, нито В хепатит"), предавано чрез заразена кръв. Вирусът на хепатит С (HCV) е флавивирус. Той е много стабилен във външната среда. Три структурни протеина на вируса имат подобни антигенни свойства и определят производството на антитела на анти-HCV-ядрото. Инкубационният период на заболяването може да продължи от две седмици до шест месеца. Заболяването е много разпространено: в света около 150 милиона души са заразени с вируса на хепатит С и са изложени на риск от развитие на цироза или рак на черния дроб. Всяка година над 350 хиляди души умират от чернодробни заболявания, свързани с хепатит С.

Хепатит С е хитър, защото може да бъде скрит при други заболявания. Жълтеница в този вид хепатит рядко се наблюдава, повишаването на температурата също не винаги се наблюдава. Има многобройни случаи, при които хроничната умора и психичните разстройства са единствените прояви на заболяването. Има и случаи, в които хора, като носители и носители на вируса на хепатит С, не са изпитвали никакви прояви на болестта от години.

Можете да диагностицирате заболяването с помощта на качествен анализ на анти-HCV-общо (антитела към антигените на вируса на хепатит С). Количественото определяне на РНК вирус се извършва чрез PCR. Резултатът се интерпретира по следния начин:

 • не е установено: не е открита хепатит С РНК или стойност под границата на чувствителност на метода (60 IU / ml);
 • 108 IU / ml: резултатът е положителен при концентрация на хепатит С РНК повече от 108 IU / ml.

Пациентите с риск от рак на черния дроб включват пациенти с хепатит В и С. До 80% от случаите на първичен рак на черния дроб в света се регистрират при хронични носители на тези форми на заболяването.

Хепатит D или хепатит делта

Развива се само при наличие на вируса на хепатит B. Методите на инфекция са подобни на хепатит В. Инкубационният период може да продължи от един месец и половина до шест месеца. Заболяването често е съпроводено с оток и асцит (абдоминална водна рак).

Заболяването се диагностицира чрез анализ на серумен хепатит D RNA вирус в кръвния серум чрез метода на полимеразна верижна реакция (PCR) в реално време, както и анализ на IgM антитела (Hepatitis delta virus, IgM, анти-HDV IgM). Положителният резултат от теста показва остра инфекция. Отрицателният резултат от теста отбелязва неговото отсъствие или ранния инкубационен период на заболяването или късен етап. Тестът е показан за пациенти, които са били диагностицирани с хепатит В, както и за потребители на инжекционни наркотици.

Ваксинирането срещу хепатит В предпазва от хепатит D инфекция.

Хепатит Е

Инфекцията често се предава чрез храна и вода. Вирусът често се открива в жителите на горещите страни. Симптомите са подобни на хепатит А. В 70% от случаите заболяването е придружено от болка в десния хипохондрий. При пациенти с разстройство на храносмилането, общото здравословно състояние се влошава, след което започва жълтеница. При хепатит Е тежкото протичане на заболяването, водещо до смърт, е по-често, отколкото при хепатит А, В и С. Препоръчва се проучването да се извърши след посещение в страни, където вирусът е разпространен (Централна Азия, Африка).

Заболяването се открива по време на теста Anti-HEV-IgG (IgG антитела към вируса на хепатит Е). Положителният резултат показва наличието на остра форма на заболяването или показва скорошна ваксинация. Отрицателен - за липсата на хепатит Е или за възстановяване.

Хепатит F

Този вид заболяване в момента е слабо разбран и информацията, събрана за нея, е противоречива. Има два патогена, единият може да бъде намерен в кръвта, а другият в изпражненията на човек, който е бил прелят с заразена кръв. Клиничната картина е същата като при други видове хепатит. Лечение, което би било насочено директно към вируса на хепатит F, все още не е разработено. Затова се провежда симптоматична терапия.

В допълнение към кръвните изследвания, урината и изпражненията се изследват за откриване на това заболяване.

Хепатит G

Развива се само при наличието на други вируси на това заболяване - В, С и D. Намира се при 85% от наркозависимите, които инжектират психотропни вещества с недезинфектирана игла. Инфекцията е възможна и при прилагане на татуировки, пиърсинг на ушите, акупунктура. Заболяването се предава чрез сексуален контакт. Дълго време може да се прояви без тежки симптоми. Развитието на болестта в много отношения прилича на хепатит С. Резултатите от острата форма на заболяването могат да бъдат: възстановяване, образуване на хроничен хепатит или дълготраен носител на вируса. Комбинацията с хепатит С може да доведе до цироза.

За идентифициране на заболяването, можете да използвате анализа за определяне на РНК (HGV-RNA) в серума. Показанията за теста са преди това записани хепатит С, В и D. Необходимо е също така да се преминат теста за наркозависими и тези, които са в контакт с тях.

Подготовка за изследване за хепатит и процедурата

За тестове за всички видове хепатит В се взема кръв от вена. Вземането на кръв се извършва сутрин на празен стомах. Процедурата не изисква специално обучение, но в деня преди това е необходимо да се въздържат от физическо и емоционално претоварване, да се спре пушенето и пиенето на алкохол. Обикновено тестовите резултати са налични един ден след вземането на кръв.

Резултати от декодирането

Тестовете за хепатит могат да бъдат качествени (те показват наличието или отсъствието на вирус в кръвта) или количествени (да се установи формата на заболяването, да се подпомогне контролът на заболяването и ефективността на терапията). Само специалист по инфекциозни болести може да интерпретира анализа и да постави диагноза въз основа на теста. Въпреки това, нека прегледаме по принцип какви са резултатите от тестовете.

Анализ на "негативен" хепатит

Подобен резултат показва, че в кръвта не е открит вирус на хепатит - качествен анализ показва, че тестът е здрав. Грешки не могат да бъдат, защото антигенът се проявява в кръвта още по време на инкубационния период.

Да се ​​говори за добър резултат от количествения анализ е възможно, ако количеството на антителата в кръвта е под праговата стойност.

Тест за хепатит "положителен"

В случай на положителен резултат, след известно време (по преценка на лекаря) се извършва втори анализ. Факт е, че повишените нива на антитела могат да бъдат причинени, например, от факта, че пациентът наскоро е претърпял остра форма на хепатит и антителата все още присъстват в кръвта. В други случаи положителен резултат показва инкубационен период, наличието на остър или вирусен хепатит или потвърждава, че пациентът е носител на вируса.

Според руското законодателство, информация за положителни резултати от серологични тестове за маркери за парентерален вирусен хепатит се предава на отделите за регистрация и регистрация на инфекциозни заболявания на съответните центрове за санитарно-епидемиологично наблюдение.

Ако тестът се проведе анонимно, неговите резултати не могат да бъдат приети за медицинска помощ. Ако резултатът от теста е положителен, трябва да се свържете с лекар по инфекциозни болести, за да планирате по-нататъшно изследване и необходимата терапия.

Хепатитът не е присъда, в повечето случаи острата форма на заболяването е напълно излекувана, хроничният хепатит, при спазване на определени правила, не променя фундаментално качеството на живот. Основното нещо е да се открие вирусът навреме и да се започне борба с него.

Разходи за анализ

В частни клиники в Москва можете да направите тестове за идентифициране и спецификация на вируса на хепатит. Така, качествен анализ на хепатит А струва средно 700 рубли, същата сума за хепатит В; но количествен тест за повърхностния антиген на вируса на хепатит В ще струва около 1300 рубли. Определението за вирус на хепатит G е 700 рубли. Но по-сложен анализ, количествено определяне на РНК на вируса на хепатит С чрез PCR, струва около 2900 рубли.

Понастоящем няма трудности при диагностицирането на хепатит, особено в централните райони на развитите страни. Но за да се избегнат такива болести, не пренебрегвайте правилата за лична хигиена. Трябва също да се помни, че случайният сексуален контакт може да причини заболяване. Ваксинацията ще бъде най-добрата защита срещу възможни болести - тя се прилага дълго време срещу повечето вируси на хепатит.

Къде мога да направя тест за вирусен хепатит?

Изследвания на хепатит могат да се правят в държавни, ведомствени и частни клиники. Предимството на последното е, че не изисква посоката на лекуващия лекар и резултатите се подготвят по-бързо. Препоръчваме да обърнете внимание на лабораторията "INVITRO". Тази мрежа от медицински клиники е специализирана в диагностиката и анализа, разполага със собствени лаборатории. Тя предлага да се подложи на проучване за наличието на всички видове хепатит на следните цени: Анти-HAV-IgG - 695 рубли; HBsAg, тест за качество - 365 рубли; HBsAg, количествен тест - 1290 рубли; Anti-HBs - 680 рубли; Анти-HCV-общо - 525 рубли; количествено определяне на РНК на вируса на хепатит С чрез PCR - 2850 рубли; HDV-РНК - 720 рубли; HGV-RNA - 720 рубли; Анти-HEV-IgM и Анти-HEV-IgG - по 799 рубли. Отговорността към пациентите и високото ниво на професионализъм на служителите е визитната картичка на INVITRO.

Какви изследвания показват хепатит С

Хепатит С е сериозно заболяване, което човек получава чрез кръв. Болестта най-често протича без осезаеми признаци и само в късната фаза на своето развитие човек знае, че е болен. Чернодробните клетки вече са засегнати. В тази връзка е много важно да се знае какви тестове трябва да се вземат за хепатит С и как да се оценят резултатите от проучването. В момента има голям брой методи и различни маркери, които могат да се използват за откриване на хепатит. Но ще е трудно да разберем всичко сами, в този случай помощта на специалист е задължителна, именно той ще определи кой от тестовете трябва да се вземе за хепатит С и как да ги дешифрира правилно.

За IFA

Първият тест за хепатит, който помага за откриване на антитела в кръвта и по този начин потвърждава контакта на човек с вирус, е ELISA. С този метод се определя анти-HCV.

Тези анализи са показани първо:

 • по време на бременност;
 • преди операция;
 • на донори.

Има 2 класа на хепатит С - имуноглобулин G и M. В обобщен анализ, антителата от тези класове се сумират, което спомага за откриване на остри и хронични форми на заболяването при хората.

Показателите за този анализ могат да бъдат положителни или фалшиво-отрицателни, особено при бременни жени и хора с кръвна група 2. Това е норма.

Ако кръвен тест за откриване на анти-HCV показва отрицателен резултат, тогава човек не страда от хепатит, докато последните шест месеца остават под въпрос.

Ако човек е заразен по време на този период, тогава антителата все още не са имали време да се образуват в кръвта и няма да бъдат отразени в резултатите от анализа.

С положителен анализ, съществува подозрение, че човешкото тяло се е срещало с вирусен хепатит С, тъй като тялото ще произвежда анти-HCV антитела, когато инфекцията с вирус се удари. След това, за да се определи дали заболяването е в хронична форма или че лицето е имало заболяване и се е възстановило (наличието на антитела се дължи на предишно заболяване), са необходими редица изследвания. В същото време статистиката казва следното: само една пета от всички заразени с вируса на хепатит С се възстановяват сами, в останалата част болестта става хронична. Това обяснява наличието на антитела към HCV.

Но някои положителни резултати от теста не показват наличието на вирус. В този случай те говорят за фалшив положителен резултат. След това, за да потвърдите положителен резултат, изследването се повтаря 3 пъти. За да бъде резултатът от анализа точен и да се изключи фалшиво-положителен или фалшиво-отрицателен резултат, трябва да бъдат изпълнени следните условия:

 • предаване на биологичен материал за изследвания само в доказана лабораторна база;
 • преди да вземете тестове, за да се уверите в нормална телесна температура;
 • когато приемате лекарства или наличието на каквато и да е болест, да предупредите лабораторния техник;
 • така че резултатът да е точен, спортът е противопоказан преди вземането на кръвни проби;
 • пушенето е забранено поне един час преди доставката на биологичен материал;
 • алкохол е противопоказан.

Причините за фалшиво положителния анализ в проучването за наличието на вируса на хепатит С са следните: t

 • когато имунитетът влезе в контакт с вируса, ще се произведат антитела. С течение на времето може да настъпи разрушаване на вириона, но антителата все още ще присъстват в тялото за известно време;
 • ако човек е болен, например, склеродермия, множествена склероза, туберкулоза, малария;
 • при автоимунни заболявания;
 • по време на бременност, когато хормоните и имунната реактивност могат да се променят;
 • когато възникнат различни неоплазми;
 • грешки по време на проучването;
 • грип или наличието на друго заболяване, ваксинация;
 • прием на някои лекарства.

Ако ELISA тестът за анти-HCV хепатит С е положителен, е необходимо да се извърши диагностика на PCR РНК, която е по-показателна за откриването на заболяването.

Относно PCR диагностиката

Най-точната диагноза, която ви позволява да определите кой вирус е началото на заболяването, е диагнозата с помощта на PCR.

Важно е този тест за хепатит да покаже наличието на вируса още на 5-ия ден след инфектирането на лицето, когато ензимно-свързаният имуносорбентен анализ (ELISA) не може да покаже наличието на антитела. С него можете да разберете какъв генотип вирусът на хепатит е ударил тялото. Освен това висококачествените фигури оценяват скоростта на заболяването.

Резултатът от изследването с полимеразна верижна реакция е разделен на:

 • количествено, което определя степента на развитие на болестта по броя на вирусни единици на 1 куб. см биологичен материал и е дадена в цифри;
 • качество. Ниска концентрация на вирусни клетки дава отрицателен резултат.

Нормалната скорост на анализ за хепатит ще зависи от използвания реагент. Вирусното натоварване се извършва по време на лечението на хепатит С. Ако степента е намалена, лечението е ефективно.

Пълен списък на анализите

Какви тестове за хепатит С? Списъкът на всички анализи включва:

1. Пълна кръвна картина (UAC). Определят се следните показатели:

 • левкоцитна формула;
 • червени кръвни клетки;
 • хемоглобин, който в присъствието на заболяването ще бъде под нормалното;
 • тромбоцити, които също се понижават;
 • левкоцити;
 • базофили;
 • еозинофили;
 • неутрофили;
 • моноцити;
 • лимфоцити;
 • скорост на утаяване на еритроцитите (ESR).

С развитието на заболяването ще има редица отклонения в АОК. Съсирването на кръвта е нарушено. При хора има повишено кървене, има чернодробна дисфункция. ESR в това заболяване се увеличава, поради нарушения във функционалната активност на черния дроб в уробилин уринина. Левкоцитите с вирусна инфекция ще започнат да намаляват.

2. В биохимичния анализ на кръвта е необходимо да се определят тези показатели:

 • аланин аминотрансфераза;
 • аспартат аминотрансфераза;
 • гама-глутамил трансфераза;
 • билирубин;
 • алкална фосфатаза;
 • серумно желязо;
 • трансферин;
 • феритин;
 • креатин;
 • глюкоза;
 • тимолов тест;
 • холестерол;
 • триглицериди.

Заболяването води до разрушаване на чернодробните клетки, така че чернодробните тестове показват увеличение. Наблюдава се увеличение на общия и свързания билирубин в биологичния материал. Човек развива жълтеница. Нивата на албумин намаляват, гама глобулинът се увеличава. Ролята на гама глобулините в организма е да я предпази от болести. Увеличава се броят на триглицеридите, които също се наричат ​​мастни кръвни клетки.

3. Оценете функционалната активност на черния дроб. Тези анализи се правят, ако има съмнение за нарушения на този орган. Определят се следните стойности:

 • общ протеин;
 • протеинови фракции;
 • албумин;
 • съсирване на кръвта.

4. Извършват се тестове за наличие на друг вирусен хепатит.

5. Извършва се тест за наличие на вирус на човешка имунна недостатъчност.

6. Оценка на стадия на хепатит и активност на заболяването. За целта се извършват следните тестове:

 • вземат проби за чернодробна биопсия. С помощта на това хистологично изследване се определя фокусът на възпалението и разрушаването на чернодробната тъкан, определя се дали има пролиферация в тъканите. В момента има тестове, за да се определи как се повлиява черният дроб, да се получи информация за възпалителния процес и т.н.;
 • прави се фиброскопски черен дроб. Този метод се използва по-често;
 • извършва се ултразвук. В началото на хепатит С с ултразвук, можете да видите, че черният дроб се е увеличил в размер. Ултразвукът ще покаже същия тумор, ако е налице. Ако човек вече е болен от хепатит С, тогава използвайки този метод, можете да идентифицирате динамиката на заболяването.

7. Използвайки метода на полимеразна верижна реакция, се определя HCV РНК.

Провеждат се изследвания на щитовидната жлеза. Щитовидната жлеза се изследва с ултразвук, тестовете се провеждат за определяне на антитела към тиропероксидаза и тиреоглобулин, определя се нивото на хормоните трийодтиронин (Т3), тироксин (Т4), тиротропния хормон. Препоръчва се това изследване да се направи, когато е възможна терапевтична терапия с интерферон и рибавирин, както и софосбувир.

9. Провеждат се изследвания за автоимунни заболявания.

10. Ако хепатит С се открие при човек и няма имунитет към хепатит А и В, желателно е да се направи ваксина срещу тези заболявания. Близки роднини на пациента трябва да бъдат изследвани за анти-HCV.

Какво проучване на по-горе за провеждане, лекарят ще реши след преглед на пациента.

Кой се препоръчва за тестване

В интерес на самия човек да проведе изследване на хепатит С, ако:

 • извършена е операция;
 • мъж направи татуировка;
 • ако в салона често се прави маникюр;
 • имаше контакт с кръв;
 • Хепатит е открит при близък роднина.

Половината от хората с хепатит С са излекувани.

След 1,5-2 месеца от момента на заразяване с вируса на хепатит С, наличието на болестта може да бъде надеждно установено чрез тестове.

Стъпка 1. Тестове за лечение на хепатит С

Съдържание на статията:

PCR качествена

Защо да го вземете?

Показва наличието на РНК на вируса на хепатит С в кръвта.

 • Нормално - 60 или 100 IU / ml.
 • Ултрачувствителен - 10 или 15 IU / ml.

По-добре е да се избере чувствителност от 60 или по-малко IU / ml

Антителата на хепатит С показват, че веднъж тялото е срещнало вирус, но не е известно дали в тялото вирусът вече е вирусен или имунитетът му вече е преодолян. За да разберете дали има хепатит С в кръвта в момента, трябва да преминете анализ, който ще разкрие РНК на вируса на хепатит С в кръвта. Анализът се нарича PCR качество (полимеразна верижна реакция).

Според европейските препоръки е по-добре да се направи анализ на 15 IU / ml (чувствителност), но за първия тест за откриване на хепатит е достатъчно да се премине 60.

PCR Количествено

Защо да го вземете?

Необходимо е да се знае вирусния товар в кръвта (концентрация на вируса), за да се контролира динамиката на лечението.

 • до 400 хиляди (4 * 10 ^ 5) IU / ml - нисък вирусен товар;
 • до 800 хиляди (8 * 10 ^ 5) IU / ml - среда;
 • над 800 хиляди IU / ml - високо.

Трябва да знаете първоначалния вирусен товар, за да контролирате в случай на непредвидени проблеми по време на лечението.

Генотипизиране на хепатит С РНК

Защо да го вземете?

Анализът определя генотипа и подтипа на вирусния генотип.

 • Методът на изследване - PCR в реално време.
 • Материалът за изследването е венозна кръв с EDTA.

Директно засяга лекарствата, които ще бъдат избрани за лечение. Генотипът не се променя по време на живота, а в редки случаи човек може да има няколко генотипа (например 2).

Има няколко генотипа: от 1 до 6 (понякога се различават 11), а първият има подтипове: 1а и 1б, които могат да бъдат лекувани с различни лекарства в зависимост от тежестта на курса и наличието на съпътстващи заболявания.

Фиброскан или еластография

Защо да го вземете?

Определете състоянието на черния дроб преди започване на лечението.

Стойността на анализа (F - фиброза) *:

 • F0 - 5,8 kPa и по-малко;
 • F1 - 5.9 - 7.2 kPa;
 • F2 - 7.3 - 9.5 kPa;
 • F3 - 9.6 - 12.5 kPa;
 • F4 - 12.6 kPa и повече, цироза на черния дроб.

Ако не е възможно да се подложи на еластометрия, е необходимо да се извърши поне ултразвуково изследване на коремните органи, за да се открият очевидни патологии.

Чернодробната еластометрия показва структурата на черния дроб, оценява функционалното му функциониране. Тя ви позволява да идентифицирате количеството здрава чернодробна тъкан във връзка с фиброзата. Пациенти с фиброза F3 и F4 могат да получат двоен курс на Софосбувир и Даклатасвир в продължение на 24 седмици, или рибавирин може да се добави към терапията в продължение на 12 седмици, или може да бъде удължен до 16 седмици.

Интерпретацията на степента на фиброза в зависимост от плътността зависи строго от конкретния апарат и може да варира значително. Например, плътност от 10 kPa за апарат EPIQ 7G може да съответства на степента на фиброза F2 по скалата METAVIR.

Биохимичен кръвен тест

Защо да го вземете?

Оценете работата на вътрешните органи.

Стойността на анализа на важните моменти:

! Лошо представяне - увеличение на стойностите за тези елементи.

Обща скорост на билирубина - 3.4 - 17.1 µmol / l

AsAT (AST, аспартат аминотрансфераза) норма:

 • Жени - до 31 U / l;
 • Мъже - до 37 U / l

AlAT (ALT, аланин аминотрансфераза) норма:

 • Жени - до 34 U / l;
 • Мъже - до 45 U / l.

Някои лекарства причиняват тежък стрес, както и активното спортуване може леко да наруши показателите на биохимичния анализ.

Пълна кръвна картина (АОК)

Защо да го вземете?

Определяне на общото състояние на човешкото здраве и идентифициране на възможни патологии.

Нуждаем се от най-често срещания кръвен тест, който не се използва.

Този анализ включва:

 • определяне на концентрацията на хемоглобина;
 • хематокритна стойност;
 • концентрацията на червените кръвни клетки, белите кръвни клетки и тромбоцитите в кръвта.
Първите 3 анализа от списъка по-долу са задължителни.

Ето тестовете, които трябва да се направят преди да се започне лечение на хепатит С с Софосбувир в комбинация с допълнителни лекарства. Това е стандартен набор от тестове и не включва случаи на коинфекции с ХИВ, хепатит В и други заболявания.

 1. Генотипизиране на HCV РНК,
 2. Количествена,
 3. Фиброскан или еластография,
 4. Биохимичен кръвен тест,
 5. Общ кръвен тест.

Внимание!

По време на лечението и след него, не е необходимо да се изследва за антитела / маркери на хепатит С. Антителата са индиректен знак, който показва, че веднъж сте се сблъсквали с хепатит С. Вирусната РНК няма да бъде открита след лечението, но въпреки че нивото на антителата постоянно ще намалява, те могат да останат за цял живот.

Препоръчва се анализите да се преминават в клиники, които отговарят на съвременните изисквания и стандарти. Най-известните от тях са както следва:

Изберете режим на лечение, закупуване на лекарства
- и напред, към минус!

Когато всички тестове са във вашите ръце, свържете се с добър специалист по инфекциозни заболявания или хепатолог. Специалистът ще предпише лекарства и ще посочи продължителността на лечението, въз основа на резултатите от тестовете. Вие сте свободни да се запознаете с одобрените схеми за лечение на Европейската асоциация за чернодробни заболявания и препоръките на Американската асоциация за изследване на чернодробните заболявания.

Поискайте безплатна консултация по телефона на опитен хепатолог от Zydus. Така можете да чуете независимо мнение за Вашето лечение и да проверите препоръките на Вашия лекар.

Безплатното консултиране се провежда като част от проекта „Моят хепатит”, създаден от индийския фармацевтичен гигант Zydus Heptiza, за да информира руското население за съвременните начини за борба с вируса на хепатит С, както и да организира достъпа до последната антивирусна терапия за руснаците.

Тестове за хепатит С: показания, видове, транскрипт

Хепатит С е увреждане на чернодробната тъкан поради началото на възпалителния процес, причинен от РНК-съдържащ вирус. Този вид вирус е бил идентифициран за първи път през 1988 г.

Заболяването може да се прояви в остра или хронична форма, но по-често се характеризира с дълъг латентен, т.е. асимптоматичен курс. Тенденцията към хронично заболяване се дължи на способността на патогена да мутира. Поради образуването на мутантни щамове, HCV вирусът излиза от имунния надзор и остава в тялото за дълго време, без да причинява изразени симптоми на заболяването.

HCV антигените имат ниска способност да предизвикват имунни реакции, поради което ранните антитела към тях се появяват само след 4-8 седмици от началото на заболяването, понякога дори по-късно, титрите на антителата са ниски - това усложнява ранната диагностика на заболяването.

Продължителният възпалителен процес, причинен от HCV, води до разрушаване на чернодробната тъкан. Процесът е скрит поради компенсаторните възможности на черния дроб. Постепенно те са изчерпани и има признаци на чернодробна дисфункция, което обикновено показва дълбоко поражение. Целта на анализа за хепатит С е да се идентифицира заболяването в латентен стадий и възможно най-скоро да се започне лечение.

Показания за насочване към тестове за хепатит С

Тестовете за хепатит С се извършват по следните причини:

 • преглед на лица, които са имали контакт с инфектираните;
 • диагностика на хепатит смесена етиология;
 • наблюдение на ефективността на лечението;
 • цироза на черния дроб;
 • профилактичен медицински преглед на здравни работници, служители на предучилищни институции и др.

Пациентът може да бъде насочен за анализ, ако има признаци на увреждане на черния дроб:

 • разширен черен дроб, болки в десния хипохондрий;
 • жълтеност на кожата и бялото на очите, сърбеж;
 • разширени далака, съдови паяци.

Видове тестове за хепатит С

За диагностика на хепатит С се използва като пряк избор на вируса в кръвта, както и за идентифициране на косвени признаци за присъствието му в организма - така наречените маркери. Освен това се изследват функциите на черния дроб и далака.

Маркерите на хепатит С са общо антитела към вируса на HCV (Ig M + IgG). Първите (от четвъртата до шестата седмица от инфекцията) антитела от IgM клас започват да се образуват. След 1,5-2 месеца започва производството на антитела от клас IgG, като концентрацията им достига максимум от 3 до 6 месеца от заболяването. Този тип антитяло може да бъде открито в серума в продължение на години. Следователно откриването на тотални антитела позволява диагностициране на хепатит С, започвайки от третата седмица след инфектирането.

Предаването на вируса на хепатит С става чрез близък контакт с носителя на вируса или чрез поглъщане на заразена кръв.

Антителата към HCV се определят чрез ензимен имуноанализ (ELISA), ултрачувствителен тест, който често се използва като бърз диагностичен тест.

За определяне на РНК на вируса в серума се използва методът на полимеразна верижна реакция (PCR). Това е основният анализ за установяване на диагнозата на хепатит С. PCR е качествен тест, който само определя наличието на вируса в кръвта, но не и неговото количество.

Определянето на нивото на антитела HCVcor IgG NS3-NS5 е необходимо, за да се изключи или потвърди диагнозата в присъствието на отрицателен PCR резултат.

За диагностициране на чернодробна функция се предписват чернодробни тестове - определяне на ALT (аланин аминотрансфераза), AST (аспартат аминотрансфераза), билирубин, алкална фосфатаза, GGT (гама-глутамилтрансфераза), тимолов тест. Техните показатели се сравняват с таблиците на нормите, стойността на цялостната оценка на резултатите.

Задължителен етап от диагнозата е кръвен тест с определение на левкоцитна формула и тромбоцити. В случай на хепатит С, като цяло, кръвен тест показва нормален или намален брой левкоцити, лимфоцитоза, намаляване на СУЕ и биохимично изследване на кръвта, хипербилирубинемия, дължаща се на директна фракция, повишена активност на АЛАТ и нарушения на метаболизма на протеините. В началния период на хепатит се увеличава и активността на определени вещества, които обикновено се съдържат в хепатоцитите и влизат в кръвта в много малки количества - сорбитол дехидрогеназа, орнитинкарбамоилтрансфераза, фруктоза-1-фосфаталдолаза.

Общият анализ на урината с утаечна микроскопия ще разкрие уробилин в урината и билирубин в по-късните стадии на заболяването.

Проведено е хардуерно изследване на коремната кухина, включително на черния дроб - ултразвуково, изчислително или магнитно-резонансно изобразяване.

Вирусът на хепатит С не се предава чрез ръкостискане, целувки и повечето домашни предмети, като например общи прибори.

Важен метод за диагностициране на хепатит С е морфологичното изследване на чернодробната биопсия. Той не само допълва данните от биохимични, имунологични и хардуерни изследвания, но и често посочва естеството и етапа на патологичния процес, които други методи не откриват. Необходимо е морфологично изследване, за да се определят показанията за интерферонна терапия и да се оцени неговата ефективност. Чернодробната биопсия е показана за всички пациенти с носители на хепатит С и HBsAg.

Подготовка за анализа

За да тествате за хепатит С, трябва да дарите кръв от вена. Как да се подготвим за вземане на кръв? Възможно ли е преди анализа да се яде и пие?

Анализът се дава строго на празен стомах. Трябва да има поне 8 часа между последното хранене и вземането на кръв. Преди да се извърши анализът е необходимо да се изключи физическото натоварване, пушенето, употребата на алкохол, мазнини и пържени храни, газирани напитки. Можете да пиете чиста вода. Повечето лаборатории вземат кръв за анализ само през първата половина на деня, така че кръвта се дарява сутрин.

Резултати от декодирането

Анализите за определяне на антитела срещу вируса на хепатит са качествени, т.е. те показват наличието или отсъствието на антитела, но не определят техния брой.

В случай на откриване на анти-HCV антитела в серума, се препоръчва повторен анализ, за ​​да се изключи фалшиво-положителен резултат. Положителният отговор на повторния анализ показва наличието на хепатит С, но не прави разлика между остри и хронични форми.

При липса на антитела срещу вируса отговорът е "отрицателен". Отсъствието на антитела обаче не може да изключи инфекцията. Отговорът също ще бъде отрицателен, ако са минали по-малко от четири седмици от инфекцията.

За диагностика на хепатит С се използва като пряк избор на вируса в кръвта, както и за идентифициране на косвени признаци за присъствието му в организма - така наречените маркери.

Може ли резултатът от анализа да е погрешен? Неправилната подготовка за анализа може да доведе до неверни резултати. В такива случаи могат да се получат фалшиво положителни резултати:

 • замърсяване на представения биоматериал;
 • наличието на хепарин в кръвта;
 • наличието на протеин, химични вещества в пробата.

Какво означава положителен тест за хепатит С?

От човек на човек, като правило, хепатит С се предава по парентерален път. Основният път на предаване е чрез заразена кръв, както и чрез други биологични течности (слюнка, урина, сперма). Кръвта на носителите на инфекцията е опасна, докато не проявят симптоми на болестта и запазват способността си да се инфектират дълго време.

В света има повече от 180 милиона души, заразени с HCV. Понастоящем ваксината срещу хепатит C не съществува, но в момента се провеждат изследвания за нейното развитие. Най-често патогенният вирус се открива при млади хора на възраст 20-29 години. Епидемията от вирусен хепатит С нараства, около 3-4 милиона души се заразяват всяка година. Броят на смъртните случаи от усложнения на заболяването е повече от 390 хиляди годишно.

Сред някои групи от населението процентът на инфекциите е много по-висок. Затова са изложени на риск:

 • често хоспитализирани пациенти;
 • пациенти, изискващи постоянна хемодиализа;
 • кръвни реципиенти;
 • онкологични диспансери;
 • лица, претърпели трансплантация на органи;
 • професионални групи от медицински работници, които са в пряк контакт с кръвта на пациентите;
 • деца, родени от заразени майки (с висока концентрация на вируса в майката);
 • Носители на ХИВ;
 • сексуални партньори на лица с хепатит С;
 • задържани лица;
 • хора, които инжектират наркотици, пациенти с наркомании.

Предаването на вируса става чрез близък контакт с носителя на вируса или чрез поглъщане на заразена кръв. В редки случаи се записва сексуален и вертикален път на инфекция (от майка към дете). При 40-50% от пациентите не може да се открие точният източник на инфекция. Вирусът на хепатит С не се предава чрез ръкостискане, целувки и повечето домашни предмети, като например общи прибори. Но ако в семейството има заразено лице, трябва да се внимава: аксесоари за маникюр, бръснач, четка за зъби, кърпи за ръце не могат да бъдат споделяни, тъй като те могат да съдържат следи от кръв.

По време на инфекцията вирусът навлиза в кръвния поток и се отлага в органите и тъканите, където се размножава. Това са чернодробни клетки и кръвни мононуклеарни клетки. В тези клетки патогенът не само се размножава, но остава за дълго време.

След това HCV причинява увреждане на чернодробните клетки (хепатоцити). Патогенът навлиза в паренхима на черния дроб, променя структурата и нарушава жизнената активност. Процесът на разрушаване на хепатоцитите е придружен от растежа на съединителната тъкан и замяната на чернодробните клетки с него (цироза). Имунната система произвежда антитела към чернодробните клетки, увеличавайки тяхното увреждане. Постепенно черният дроб губи способността си да изпълнява функциите си, развива тежки усложнения (цироза, чернодробна недостатъчност, хепатоцелуларен карцином).

HCV антигените имат ниска способност да предизвикват имунни реакции, поради което ранните антитела към тях се появяват само след 4-8 седмици от началото на заболяването, понякога дори по-късно, титрите на антителата са ниски - това усложнява ранната диагностика на заболяването.

Симптоми, за които се изисква тест за хепатит C. t

Интензивността на симптомите на заболяването зависи до голяма степен от концентрацията на вируса в кръвта, състоянието на имунната система. Инкубационният период е средно 3-7 седмици. Понякога този период се забавя до 20-26 седмици. Острата форма на заболяването рядко се диагностицира и по-често случайно. В 70% от случаите на остра инфекция заболяването изчезва без клинични прояви.

Анализът се дава строго на празен стомах. Трябва да има поне 8 часа между последното хранене и вземането на кръв. Преди да се извърши анализът е необходимо да се изключи физическото натоварване, пушенето, употребата на алкохол, мазнини и пържени храни, газирани напитки.

Симптоми, които могат да показват остър хепатит С:

 • общо неразположение, слабост, намалена производителност, апатия;
 • главоболие, замаяност;
 • намален апетит, намалена толерантност към хранителния стрес;
 • гадене, диспепсия;
 • тежест и дискомфорт в десния хипохондрий;
 • треска, студени тръпки;
 • сърбеж;
 • потъмняване, пенеста урина (урина, подобна на бирата);
 • увреждане на ставите и сърдечния мускул;
 • разширен черен дроб и далак.

Жълтото оцветяване на кожата може да отсъства или да се появи за кратко време. В около 80% от случаите болестта протича в безцветна форма. С появата на жълтеница ензимната активност на чернодробните трансаминази намалява.

Симптомите обикновено се изтриват в природата и пациентите не придават голямо значение на клиничните прояви, затова в повече от 50% от случаите остър хепатит става хроничен. В редки случаи, острата инфекция може да бъде трудна. Особена клинична форма на болестта - фулминантен хепатит - е придружена от тежки автоимунни реакции.

Лечение на хепатит С

Лечението се извършва от хепатолог или специалист по инфекциозни заболявания. Предписани са антивирусни лекарства, имуностимуланти. Продължителността на курса, дозировката и схемата на лечение зависят от формата на курса и тежестта на заболяването, но средната продължителност на курса на антивирусна терапия е 12 месеца.