Антитела срещу хепатит С (анти HCV) t

В отговор на чужди частици в човешкото тяло, като вируси, имунната система произвежда имуноглобулини - защитни антитела. Тези антитела се откриват чрез специално ELISA, скрининг проучване, което се използва за определяне дали дадено лице е заразено с вируса на хепатит C. За хепатит C всички антитела съдържат съкращението anti-HCV, което означава "срещу вируса на хепатит С".

Антителата на хепатит С са от два класа - G и M, което е записано в анализите като IgG и IgM (Ig - имуноглобулин (имуноглобулин) е латинското наименование за антитела). Анти-HCV общо (анти-HCV, анти-hcv) - общо антитела (от IgG и IgM класове) към антигени на хепатит С. Тестът за определяне на тези маркери се извършва за всички пациенти, когато те искат да проверят дали имат хепатит С. Анти- HCV присъства както в остра (те могат да бъдат открити от 4-6 седмици след инфектиране), така и при хроничен хепатит. Анти-HCV общото количество се открива и при тези, които са имали хепатит С и са се възстановили сами. Този маркер може да се открие при такива хора в продължение на 4-8 години или повече след възстановяване. Следователно, положителен анти-HCV тест не е достатъчен за установяване на диагноза. На фона на хроничната инфекция, общите антитела се откриват постоянно и след успешно лечение, те продължават дълго време (главно поради анти-HCV ядрен IgG, те са написани по-долу), докато техните титри постепенно намаляват.

Важно е да се знае, че антителата срещу хепатит С не предпазват от развитието на HCV инфекция и не осигуряват надежден имунитет срещу повторната инфекция.

Анти-HCV спектърът (ядро, NS3, NS4, NS5) са специфични антитела към отделни структурни и неструктурни протеини на вируса на хепатит C. Те са определени да преценят вирусния товар, инфекциозната активност, риска от хроничност, отделянето на остър и хроничен хепатит и степента на увреждане на черния дроб., Откриването на антитела към всеки от антигените има независима диагностична стойност. Анти-HCV се състои от техните структурни (ядрени) и неструктурни (NS3, NS4, NS5) протеини (протеини).

Анти-HCV антитела на IgG - клас G към ядрени (ядрени) HCV протеини. Анти-HCV IgG се появява от 11-12 седмици след инфекцията, така че анти-HCV общата сума, която се появява по-рано, се използва за диагностициране на възможни "свежи" инфекции. Анти-HCV IgG достига пик на концентрация до 5-6 месеца от момента на заразяване и при хронично протичане на заболяването се открива в кръвта за цял живот. Когато се прехвърля хепатит С, титърът на антителата от IgG клас постепенно намалява и може да достигне неоткриваеми стойности няколко години след възстановяването.

Анти-HCV IgM - IgM антитела към антигени на вируса на хепатит С. Анти-HCV IgM може да бъде открит в кръвта още 4-6 седмици след инфектирането и тяхната концентрация бързо достига максимум. След завършване на острия процес, нивото на IgM спада и може да се повиши отново по време на реактивирането на инфекцията, следователно се счита, че тези антитела са признак на остра или хронична инфекция с признаци на реактивация. При остър хепатит С дългосрочното откриване на антитела от клас М е фактор, който прогнозира прехода на болестта към хроничната форма. Счита се, че откриването на анти-HCV IgM може да отразява нивото на виремия и активността на хепатит С, но не винаги с реактивирането на CVHC, анти-HCV IgM е открит. Има също така случаи, когато анти-HCV IgM се открива при хроничен хепатит С при отсъствие на реактивация.

Неструктурни (NS3, NS4, NS5) протеини.

NS3, NS4, NS5 са неструктурни (NS - неструктурни) протеини. Всъщност, тези протеини са по-големи - NS2, NS3, NS4a, NS4b, NS5a, NS5b, но в повечето клинични диагностични лаборатории са открити антитела към NS3, NS4 и NS5 протеини.

Анти-NS3 се открива на най-ранните етапи на сероконверсия. Високи анти-NS3 титри са характерни за острия хепатит С и могат да бъдат независим диагностичен маркер на острия процес. В острия процес, високата концентрация на анти-NS3 обикновено показва значителен вирусен товар, а дългосрочното им запазване в острата фаза е свързано с висок риск от хронична инфекция.

Анти-NS4 и анти-NS5 са склонни да се появяват по-късно. С CVHG, дефиницията на анти-NS4 във високи титри може да показва продължителността на инфекциозния процес и, според някои данни, е свързана със степента на увреждане на черния дроб. Откриването на анти-NS5 във високи титри често показва наличието на вирусна РНК, а в острия стадий е предиктор за хронична инфекция. Намаляването на титрите на NS4 и NS5 с течение на времето може да бъде благоприятен знак, показващ формирането на клинична и биохимична ремисия. Анти-NS5 титрите могат да отразяват ефективността на PVT и техните повишени стойности са характерни за тези, които не отговарят на терапията. След възстановяване, анти-NS4 и анти-NS5 титрите намаляват с времето. Резултатите от едно проучване показват, че почти половината от пациентите 10 години след успешно лечение с интерферони, анти-NS4 и анти-NS5 не са били открити. Следващата таблица показва най-вероятните възможности за лечение на комбинацията от маркери за хепатит С.

Обща норма на хепатит С против hcv

Антитела срещу вируса на хепатит С (общо анти-HCV) - метод за диагностициране на инфекция с хепатит С чрез откриване в кръвта на едновременно антитела от IgG и IgM клас (общо специфични антитела, произведени към вирусни протеини на хепатит С чрез ELISA). Обикновено, антитела срещу вируса на хепатит С липсват в кръвта. Основните индикации за употреба са: подозрение за вирусен хепатит, повишена активност на чернодробните ензими, рискови лица - чести инжекции, кръвопреливания, наркомания, подготовка за операция, планиране на бременността.
Причинителят на хепатит С е РНК-съдържащ вирус. Този вид вирус е бил идентифициран за първи път през 1988 г. Преди това се наричаше "Хепатит А или В". Вирусът се предава чрез кръв и сексуално. Инкубационният период е от 2 седмици до 6 месеца. Хроничен вариант на протичане на хепатит С (хроничен активен хепатит), наблюдаван при значителна част от пациентите, достига 50% и често се развива при цироза на черния дроб.

Човешкият вирус на хепатит С съдържа редица протеини, към които се образуват антитела. Това са нуклеокапсиден протеин (ядро), обвивка Е1, протеини - NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5B. Тези протеини образуват антитела, които могат да бъдат открити в серума.

Появата на тотални антитела към вируса на хепатит С при хората се характеризира с вариабилност, но средно производството на антитела започва от 3-6 седмици след инфектирането. Първо, от 3-6 седмици от заболяването започват да се образуват антитела от класа IgM. След 1,5-2 месеца започва забележимо производство на антитела от IgG клас, достигайки максимална концентрация до 3-6 месеца от болестта. Този тип антитяло може да бъде открито в серума в продължение на години. Следователно откриването на тотални антитела дава възможност за диагностициране на хепатит С от 3-6 седмици или повече след инфекцията. Трябва да се има предвид, че откриването на IgM и IgG клас антитела в тази формулировка на метода (ELISA) е скрининг и не е достатъчно, за да се постави диагноза на вирусен хепатит С и изисква потвърждение чрез имуноблот метод (Western-blot). Като се има предвид чувствителността на съвременните тестови системи (метод ELISA), се препоръчва да се проведе проучване не по-рано от 4-6 седмици след възможна инфекция.

Анти-HCV IgM антителата към вируса на хепатит С са метод за откриване на инфекция с хепатит С чрез откриване на имуноглобулини от клас IgM в кръвта, специфични антитела, произведени към вирусни протеини на хепатит С. Обикновено този тип антитела липсват в кръвта. Основните индикации за употреба: подозрение за възможността от инфекция с хепатит С, диагностика на вирусен хепатит, изследване на рискови групи, подготовка за операция, планиране на бременността.
Причинителят на хепатит С е РНК-съдържащ вирус. Този вид вирус е бил идентифициран за първи път през 1988 г. Преди това се наричаше "Хепатит А или В". Вирусът се предава чрез кръв и сексуално. Инкубационният период е от 2 седмици до 6 месеца. Хроничен вариант на протичане на хепатит С (хроничен активен хепатит), наблюдаван при значителна част от пациентите, достига 50% и често се развива при цироза на черния дроб.
Методът за определяне на IgM антитела срещу вирусен хепатит С дава възможност да се идентифицира активната фаза на инфекцията, т.е. те са характерни за острия хепатит С. По време на хепатит С могат да се разграничат три фази: остра, латентна и реактивиране, различаващи се по клинична картина, чернодробни ензими и поява на антитела. IgG и IgM класове. IgM антителата се появяват в кръвта, обикновено от 4-6 седмици след инфекцията. Тяхната концентрация намалява до 6-ия месец от болестта и може да се увеличи при реинфекция. Преобладаването на IgM над IgG антитела показва висока активност на заболяването. Когато се възстановите, това съотношение намалява. Трябва да се има предвид, че антителата от класа IgM могат да бъдат открити и при хроничен хепатит С. Намаляването на тяхната концентрация при лечението на хроничен хепатит С показва ефективността на терапията. Повишаване на титъра на IgM антитела също се наблюдава във фазата на реактивация на хода на вирусния хепатит С. t

Вирусните заболявания на черния дроб са опасни и могат да предизвикат сериозни усложнения. Характерът на вируса на хепатит С (HCV) се среща във всяка част на света и степента на разпространение на болестта е много висока. За диагностициране се използват проучвания върху антитела и чернодробни ензими. ANTI CHV кръвен тест какво е това? Такъв медицински тест се определя за търсене на антитела срещу вируса на хепатит С в серума на пациента. Анализът се извършва по време на медицински прегледи или при наличие на специфични симптоми на хепатит.

При определяне на анализа

Видът на вируса С в кръвта се разпространява бързо и заразява чернодробните клетки. След инфекцията клетките започват активно да разделят, разпространяват и заразяват тъканите. Тялото реагира на заплахата и започва да произвежда антитела срещу хепатит С. В повечето случаи естествената резистентност на тялото не е достатъчна за борба с болестта и пациентът се нуждае от сериозно лечение. Хепатит от всякакъв вид може да причини усложнения и да причини тежки увреждания на черния дроб. Децата са особено чувствителни към заболяването.

Разпространението на вирусен хепатит настъпва бързо, особено при топъл и влажен климат. Лошата канализация само увеличава шансовете за инфекция. Антителата към HCV могат да бъдат открити чрез кръвен тест няколко седмици след инфекцията. Ето защо, след контакт с пациента може да се наложи не един, а два или три кръвни теста.

В някои случаи проучването е задължително, в някои се препоръчва:

Ако майката е болна от вируса на хепатит С, детето може също да има това заболяване. Вероятността от инфекция е 5-20%, в зависимост от наличието на вирусна РНК в кръвта. Незащитен секс с инфектирано лице. Няма еднозначно мнение за връзката между хепатит и сексуални отношения между лекарите, както и преки доказателства. Според статистиката обаче, хората, които са сексуално активни, имат по-голям шанс да бъдат заразени с вирус, отколкото тези, които се придържат към моногамията. Хепатит С често може да се открие при наркомани (инфекция чрез спринцовки и кръв). При посещение на зъболекар, татуировка майстор, пиърсинг, маникюр инфекция е възможно, но такива случаи се случват много рядко. Донорите на кръв трябва да вземат анти-HCV тест преди процедурата. Преди операцията се извършва кръвен тест за вируси. При повишена стойност на чернодробните проби според резултатите от биохимичния анализ на кръвта се провеждат допълнителни изследвания. След контакт с пациента се изисква преглед. Назначени за няколко теста с различен период от време.

По-често, скринингът и даряването на кръв за хепатит се извършва в големи количества по време на случайно диагностично тестване (скрининг) в определена географска област. Такива дейности предотвратяват появата на епидемия от вирусни заболявания. Пациентът може също да потърси медицинска помощ, ако е открил характерни признаци на хепатит.

Лабораторни изследвания

При чернодробно заболяване има жълтеност на кожата, висока умора, неразположение, гадене и др. Но само кръвен тест може да потвърди или отрече подозрение за вирус. Лабораторията извършва влиянието на лабораторните реагенти върху кръвната проба на пациента. В резултат на реакцията, присъствието или отсъствието на антитела от тип G, М, анти-HCV NS-IgG и РНК вируси в кръвната проба на пациента могат да бъдат определени.

Ако лекарят е предписал проучване за "ANTI HCV total", това означава, че се провежда тест за тотални антитела срещу вируса на хепатит С.

За подробни изследвания се използва ензимен имуноанализ (ELISA), радиоимуноанализ (RIA) или полимеразна верижна реакция (PCR).

Кръвни тестове RIA, PCR и ELISA за хепатит С се провеждат в лабораторни условия. За анализ се използва кръв от вена. За да се получи надежден резултат, биоматериалът трябва да се приема на празен стомах. Няколко дни преди проучването се препоръчва да се спре приема на лекарства, както и да се избегне тежък физически и емоционален стрес. Лабораториите по правило работят от 7 до 10 сутринта. Резултатът се дешифрира от лекуващия лекар.

Видове антитела

В зависимост от това кои антитела се откриват, лекарят може да направи заключение за здравословното състояние на пациента. В биологичната проба могат да бъдат открити различни клетки. Антителата се разделят на два основни типа. IgM се появява в кръвта 4-6 седмици след влизането на вируса в тялото. Тяхното присъствие показва активната репродукция на вирусните клетки и прогресивното заболяване. IgG може да бъде открит в резултат на кръвен тест при пациенти с хроничен хепатит С. Това обикновено се случва 11-12 седмици след заразяване с вирус.

Някои лаборатории могат да определят не само наличието на антитела, но и отделните протеини на вируса, като използват кръвна проба. Това е сложна и скъпа процедура, но значително опростява диагнозата и дава най-надеждните резултати.

Изследването на протеини се назначава изключително рядко, като правило за диагностициране и планиране на лечението е достатъчен анализ за антитела.

Методите за лабораторни изследвания постоянно се подобряват. Всяка година има възможност да се подобри точността на проведените тестове. При избора на лаборатория е по-добре да се даде предпочитание на организации с най-квалифициран персонал и най-новото диагностично оборудване.

Как да разберете резултата от теста

Резултатите от теста може да не дават недвусмислена информация. Положителният резултат от кръвен тест показва наличието на антитела срещу вируса на хепатит С в кръвта на пациента, но не означава, че пациентът е болен. Разширените изследвания предоставят максимална полезна информация.

Има няколко варианта за положителен резултат от тест за IgM, IgG, анти-HCV NS-IgG и РНК (РНК):

В биологичния материал бяха открити антитела от вирусни класове IgM, IgG и РНК. Ситуацията за острата форма на заболяването. Обикновено придружени от тежки симптоми на хепатит. Необходимо е незабавно лечение, тъй като това състояние е много опасно за пациента. Ако всички изследвани параметри присъстват в кръвта, пациентът има обостряне на хроничната форма на заболяването. Наличието на IgG и анти-HCV NS-IgG в кръвна проба показва хроничен хепатит С. Обикновено няма клиничен симптом. IgG тестът е положителен, т.е. Той се отбелязва в формуляра за резултати като “+”, а анти-HCV индикаторът се маркира като “+/-”, типичен за пациенти, които са имали остър хепатит С и са се възстановили. Понякога този резултат съответства на хроничната форма на заболяването.

В някои случаи антителата към вируса на HCV се намират в кръвта на пациента, но няма заболяване и няма. Вирусите могат да изчезнат от тялото и да не започнат активно да действат и заразяват тъканите.

Отрицателният резултат от теста също не гарантира, че пациентът е здрав.

В този случай тестът потвърждава, че няма налични антитела срещу вируса в кръвта. Възможно е инфекцията да се е случила наскоро и тялото все още не е започнало да се бори с патогенните клетки. За доверие се назначава преразглеждане. В 5% от случаите се получава фалшиво отрицателен резултат.

Експресен тест

Анализът за антитела може да се извърши независимо у дома. В аптеките се предлага бърз тест за определяне на антигенните клетки за вируса на хепатит С. Този метод е прост и има доста висока степен на доверие. Комплектът се състои от стерилен скарификатор в опаковката, реактивно вещество, антибактериална кърпа, специална кръвна пипета и индикаторна табелка. Комплектът включва също подробни инструкции за неговото използване.

Ако в зоната за изпитване се появят 2 линии, резултатът от анализа е положителен. В този случай трябва незабавно да се консултирате с лекар (специалист по инфекциозни заболявания или терапевт), да бъдете прегледани и да преминете кръвен тест в лабораторията. Една линия срещу "С" е отрицателен резултат, което означава, че няма антитела срещу вируса на хепатит С в кръвта. Ако една линия се появи срещу маркировката "Т", комплектът за бърза диагностика е невалиден.

Лекарите препоръчват стандартни медицински прегледи, включително тест на кръвта на НСV всяка година. Ако съществува риск от контакт с пациенти или посещение на страни, изложени на огнища на хепатит С, трябва да се консултирате с Вашия лекар относно ваксинацията срещу хепатит, ако няма противопоказания. Хепатитът е сериозно заболяване, което причинява рак и цироза на черния дроб.

Антитяло на вируса на хепатит С

Чернодробно заболяване с вирус тип C е един от най-острите проблеми на специалистите по инфекциозни болести и хепатолозите. За болестта характерен дълъг инкубационен период, през който няма клинични симптоми. По това време носителят на HCV е най-опасен, защото не знае за болестта си и е в състояние да зарази здрави хора.

За първи път вирусът започна да говори в края на 20-ти век, след което започна пълното му изследване. Днес е известно за неговите шест форми и голям брой подтипове. Такава вариабилност на структурата се дължи на способността на патогена да мутира.

В основата на развитието на инфекциозно-възпалителния процес в черния дроб е унищожаването на хепатоцитите (неговите клетки). Те се унищожават под прякото влияние на вирус с цитотоксичен ефект. Единственият шанс за идентифициране на патогенния агент в предклиничния етап е лабораторната диагностика, която включва търсене на антитела и генетичния комплект на вируса.

Какво представлява хепатит С антитела в кръвта?

Лице, което е далеч от медицината, трудно е да се разберат резултатите от лабораторните изследвания, без да се знае за антителата. Факт е, че структурата на патогена се състои от комплекс от протеинови компоненти. След като влязат в тялото, те предизвикват имунната система да реагира, сякаш я досажда с присъствието си. Така започва производството на антитела срещу антигени на хепатит С.

Те могат да бъдат от няколко вида. Поради оценката на техния качествен състав, лекарят успява да подозира инфекцията на човек, както и да установи етапа на заболяването (включително възстановяване).

Основният метод за откриване на антитела срещу хепатит С е имуноанализ. Неговата цел е да търси специфични Ig, които се синтезират в отговор на проникването на инфекцията в тялото. Имайте предвид, че ELISA позволява да се подозира заболяването, след което се изисква допълнителна верижна реакция от полимераза.

Антителата, дори след пълна победа над вируса, остават до края на живота си в човешката кръв и показват досегашния контакт на имунитета с патогена.

Фази на заболяването

Антителата срещу хепатит С могат да посочат етапа на инфекциозно-възпалителния процес, който помага на специалиста да избере ефективни антивирусни лекарства и да проследи динамиката на промените. Има две фази на заболяването:

 • латентна. Човек няма никакви клинични симптоми, въпреки че той вече е носител на вируса. В същото време, тестът за антитела (IgG) към хепатит С ще бъде положителен. Нивото на РНК и IgG е малко.
 • остър - характеризиращ се с повишаване на титъра на антитела, по-специално IgG и IgM, което показва интензивно размножаване на патогени и изразено разрушаване на хепатоцитите. Унищожаването им се потвърждава от растежа на чернодробните ензими (ALT, AST), който се разкрива от биохимията. В допълнение, РНК патогенният агент се намира във висока концентрация.

Положителната динамика на фона на лечението се потвърждава от намаляване на вирусния товар. При възстановяване РНК на причинителя не се открива, остават само G имуноглобулини, които показват минало заболяване.

Показания за ELISA

В повечето случаи имунитетът не може да се справи самостоятелно с патогена, тъй като не успява да формира силен отговор срещу него. Това се дължи на промяна в структурата на вируса, в резултат на което получените антитела са неефективни.

Обикновено ELISA се предписва няколко пъти, тъй като е възможен отрицателен резултат (в началото на заболяването) или фалшиво положително (при бременни жени, при автоимунни патологии или анти-HIV терапия).

За да потвърдите или опровергате отговора на ELISA, е необходимо да го извършите отново след един месец, както и да дарите кръв за PCR и биохимия.

Изследвани са антитела към вируса на хепатит С:

 1. потребители на инжекционни наркотици;
 2. при хора с цироза на черния дроб;
 3. ако бременността е носител на вируса. В този случай майката и бебето подлежат на проверка. Рискът от инфекция варира от 5% до 25%, в зависимост от вирусния товар и активността на заболяването;
 4. след незащитен секс. Вероятността от предаване на вируса не надвишава 5%, но с нараняване на лигавиците на гениталиите, хомосексуалистите, както и любителите на честите промени в партньорите, рискът е много по-висок;
 5. след татуиране и пиърсинг;
 6. след посещение на салон за красота с лоша репутация, тъй като инфекцията може да се получи чрез заразени инструменти;
 7. преди да дарявате кръв, ако човек желае да стане донор;
 8. в medsotrudnikaov;
 9. работници на борда;
 10. наскоро освободен от MLS;
 11. ако е установено повишаване на чернодробните ензими (ALT, AST), за да се изключи увреждането на вируса на органа;
 12. в тесен контакт с носителя на вируса;
 13. при хора с хепатоспленомегалия (увеличаване на обема на черния дроб и далака);
 14. при HIV-инфектирани;
 15. при лице с жълтеност на кожата, хиперпигментация на дланите, хронична умора и болка в черния дроб;
 16. преди планирана операция;
 17. при планиране на бременност;
 18. при хора със структурни промени в черния дроб, открити чрез ултразвук.

Ензимният имуноанализ се използва като скрининг за масов скрининг на хора и търсене на носители на вируси. Това помага да се предотврати избухване на инфекциозно заболяване. Лечението, започнато в началния стадий на хепатит, е много по-ефективно от лечението на фона на цироза.

Видове антитела

За правилното тълкуване на резултатите от лабораторната диагностика трябва да знаете какви антитела са и какво могат да означават:

 1. анти-HCV IgG е основният тип антигени, представени от имуноглобулини G. Те могат да бъдат открити по време на първоначалното изследване на човек, което дава възможност да се подозира болестта. Ако отговорът е положителен, си струва да се помисли за бавния заразен процес или за контакта на имунитета с вируси в миналото. Пациентът се нуждае от по-нататъшна диагностика с помощта на PCR;
 2. анти-HCVcoreIgM. Този тип маркер означава "антитела към ядрените структури" на патогенния агент. Те се появяват скоро след заразяването и показват остро заболяване. Повишаването на титъра се наблюдава с намаляване на силата на имунната защита и активиране на вирусите в хроничното протичане на заболяването. Когато ремисия е слабо положителен маркер;
 3. Анти-HCV е общият индекс на антителата към структурните протеинови съединения на патогена. Често това му позволява да диагностицира точно етапа на патологията. Лабораторните изследвания стават информативни след 1-1,5 месеца от момента на проникване на HCV в организма. Общите антитела срещу вируса на хепатит С са анализ на имуноглобулин М и G. Техният растеж се наблюдава средно 8 седмици след инфекцията. Те продължават да съществуват за цял живот и показват минало заболяване или хроничен ход;
 4. анти-HCVNS. Индикаторът е антитяло срещу неструктурни протеини на патогена. Те включват NS3, NS4 и NS5. Първият тип се открива в началото на заболяването и показва контакт с имунитета с HCV. Това е индикатор за инфекция. Продължителното запазване на високото му ниво е индиректен знак за хроничността на вирусния възпалителен процес в черния дроб. Антитела към останалите два вида протеинови структури се откриват в късния стадий на хепатит. NS4 е индикатор за степента на увреждане на органите и NS5 показва хронично протичане на заболяването. Намаляването на техните титри може да се разглежда като начало на ремисия. Като се има предвид високата цена на лабораторните изследвания, тя рядко се използва на практика.

Има и друг маркер - това е HCV-РНК, която включва търсене на генетичен набор от патогени в кръвта. В зависимост от вирусния товар, носителят на инфекцията може да бъде повече или по-малко заразен. За изследването се използват тестови системи с висока чувствителност, което дава възможност за откриване на патогенния агент в предклиничната фаза. В допълнение, използването на PCR може да открие инфекцията на етап, когато антителата все още липсват.

Времето на появата на антитела в кръвта

Важно е да се разбере, че антителата се появяват по различно време, което прави възможно да се определи по-точно етапа на инфекциозно-възпалителния процес, да се оцени рискът от усложнения, както и да се подозира хепатит в началото на развитието.

Общите имуноглобулини започват да се регистрират в кръвта през втория месец на инфекцията. През първите 6 седмици нивото на IgM бързо нараства. Това показва остър ход на заболяването и висока активност на вируса. След пика на тяхната концентрация се наблюдава неговото намаляване, което показва началото на следващата фаза на заболяването.

Ако се открият антитела от клас G за хепатит С, е необходимо да се подозира края на острия стадий и прехода на патологията към хроничния. Те се откриват след три месеца от момента на заразяване в организма.

Понякога общите антитела могат да бъдат изолирани още през втория месец на болестта.

Що се отнася до анти-NS3, те се откриват в ранен стадий на сероконверсия, а анти-NS4 и -NS5 - на по-късен етап.

Декодиране на изследвания

За откриване на имуноглобулини, използвайки метода ELISA. Тя се основава на реакцията на антиген-антитяло, което протича под действието на специални ензими.

Обикновено общото количество не се записва в кръвта. За количествената оценка на антителата се използва коефициентът на положителност "R". Той показва плътността на маркера в биологичния материал. Неговите референтни стойности варират от нула до 0.8. Диапазонът от 0.8-1 показва съмнителен диагностичен отговор и изисква допълнително изследване на пациента. Положителен резултат се отчита при превишаване на R единици.

Какво означава положителен тест за анти-HCV?

Ако анти-HCV е положителен, какво може да означава това? Такъв медицински тест се провежда, когато е необходимо да се открият антитела към вируса на хепатит в кръвта. Той се предписва за рутинни медицински прегледи или за признаци на хепатит.

Причинителят на инфекцията бързо се разпространява през тялото и навлиза в чернодробните клетки. Тук тя активно се възпроизвежда. Имунната система отделя специфични антитела в отговор на заплаха. В повечето случаи защитните сили на тялото не могат да съдържат растежа на вируса и пациентът започва да се нуждае от антивирусна терапия. Хепатит от всякаква форма може да има опасни последствия.

Показания за анализ

Антитела в кръвта могат да бъдат открити няколко месеца след инфекцията. Следователно, човек трябва да премине най-малко три теста в следните случаи:

 1. След необезопасен секс с непознат партньор.
 2. Доказателство, че хепатит С може да бъде предавано по полов път, не се открива, но заболяването често се среща при пациенти, които водят безразборен интимен живот.
 3. Хепатит С се диагностицира при инжекционни наркомани.
 4. Появата на антитела в кръвта е възможна след стоматологична операция, татуиране или след посещение на козметик, но такива случаи са рядкост.

Преди даряването на кръв, донорите преминават анти-HCV тест. Анализите се правят преди операцията. Допълнителни диагностични процедури също са показани с повишени нива на чернодробните ензими. След контакт с инфектиран човек се извършват няколко теста през определени интервали.

Масовите тестове на населението в огнищата на инфекцията предотвратяват епидемията. Пациентът може също да се консултира с лекар, ако има симптоми на хепатит. Те включват:

 • пожълтяване на кожата;
 • обща слабост;
 • гадене и повръщане.

Само чрез изследване за антитела срещу HCV можете да потвърдите наличието на вируса. Често се изисква идентифициране на общите антигени.

Как се тества анти-HCV?

За откриване на анти-HCV се извършват следните действия:

 • ензимен имуноанализ;
 • радиоимунен анализ;
 • PCR.

В лабораторията се извършва кръвен тест за хепатит. За да получите правилните резултати, анализът трябва да се направи сутрин на празен стомах. За една седмица трябва да премахнете стреса и тежките физически натоварвания. Декодиране на резултатите, участващи в лекуващия лекар.

В зависимост от вида на откритите антитела се оценява състоянието на човешкото здраве.

В получения материал могат да се открият различни маркери. Анти-HCV са разделени на 2 типа. IgM започва да се произвежда в организма 4-6 седмици след инфекцията. Тяхното присъствие показва активна репликация на вируса и прогресивен хепатит. HCV анализът е положителен при хроничната форма на заболяването. Някои лаборатории в кръвна проба откриват не само антитела, но и РНК на инфекциозния агент. Това е скъп изследователски метод, който опростява диагнозата на хепатита.

Резултати от декодирането

Резултатите от теста не дават категоричен отговор. Положителният резултат показва наличието на антитела в кръвта, но това не означава, че пациентът страда от остра форма на инфекция. Максималното количество полезна информация може да бъде получено при провеждане на разширено проучване. Има няколко вида положителни резултати.

При острата форма на заболяването в изследвания материал се откриват:

Хепатитът има изразени признаци. Необходимо е незабавно лечение, тъй като състоянието е животозастрашаващо. Подобна ситуация може да се наблюдава при обостряне на хроничния хепатит.

Наличието на IgG и анти-HCV показва бавна форма на заболяването. Няма признаци за това. Наличието на IgG антитела в отсъствието на анти-HCV се наблюдава при въвеждане на ремисия. В някои случаи пациентите с хронична форма на заболяването получават сходен резултат.

При наличие на анти-HCV в кръвта, заболяването може да липсва. Вирусът се екскретира от тялото, без да е започнал активна активност в клетките. Общият отрицателен резултат от HCV не е гаранция, че пациентът е напълно здрав. Такъв резултат от теста може да бъде получен от лице, което наскоро се заразява. Имунната система все още не е започнала да произвежда антитела, така че в този случай се препоръчва анализът да се повтори.

Самодиагностика

Понастоящем такова проучване може да се проведе самостоятелно. Аптеките продават бързи тестове, които откриват антитела към вируса на хепатита. Този метод е прост и има сравнително висока степен на точност. Комплектът включва:

 • култиватор;
 • реагенти;
 • Спрей за алкохол;
 • индикатор;
 • пипета за събиране на кръв.

Положителен резултат се разглежда, ако в зоната за изпитване се появят 2 бара. В този случай трябва да се свържете с медицинската институция и да направите аналитичен анализ в лабораторията. Една линия в контролната зона показва липсата на антитела срещу вируса на хепатит в кръвта. Появата на 1 лента в тестовата зона показва невалидността на диагнозата.

Препоръчва се кръвен тест на HCV да се приема поне 1 път годишно. Ако човек е принуден постоянно да контактува със заразени или живеещи във фокуса на инфекцията, трябва да помислите за ваксинация. Хепатитът е опасна болест, която може да доведе до цироза и рак на черния дроб.

Антитела към вируса на хепатит С, количества на анти-HCV.

описание

Антитела към вируса на хепатит С, общ анти-HCV анализ на инфекция с вируса на хепатит С чрез идентифициране на общите специфични антитела от IgG и IgM клас, образувани за вирусни хепатит С протеини.

Хепатит С е най-тежката форма на вирусно заболяване, засягащо чернодробните клетки, както и някои кръвни клетки (неутрофили, моноцити, В-лимфоцити).

Основният път на предаване на вируса на хепатит С е кръв или други телесни течности на заразен човек през трансплацентарния път, по-рядко чрез сексуални и парентерални пътища (от майка към дете). Един от основните рискови фактори за инфекцията е употребата на наркотици чрез инжектиране. Най-уязвими за инфекция с вируса на хепатит С са лица, практикуващи интравенозно злоупотреба с наркотици, безразборни секс, както и медицински работници, пациенти, които се нуждаят от хемодиализа или кръвопреливания, затворници.

Клиничната картина на хепатит С
Основните клинични прояви на хепатит С са много неспецифични: слабост, умора, гадене, липса на апетит, загуба на тегло, може да настъпи жълтеница при цироза на черния дроб. Предимно хепатит С е асимптоматичен и в повечето случаи диагностициран случайно. Хепатит С може да причини както остра, така и хронична хепатитна инфекция, която причинява сериозни заболявания през целия живот. Особено тежък резултат от хроничния хепатит С е чернодробната цироза и хепатоцелуларният карцином.

Хепатит С има по-малко ясна клинична картина и обикновено се превръща в хронични форми. Най-често хроничният хепатит С води до развитие на цироза на черния дроб и много рядко в развитието на хепатоцелуларен карцином. Автоимунните усложнения се срещат с голяма честота.

Продължителността на инкубационния период от 5 дни до 3 седмици. В края на инкубационния период се наблюдава повишаване на нивото на чернодробните трансаминази, възможно е увеличаване на черния дроб и далака. За острия период на заболяването се характеризира с обща слабост и загуба на апетит. В 30% от случаите се наблюдава повишена температура, артралгия и полиморфен обрив. Възможни са диспептични явления и полиневропатия. Много рядко се появява холестаза. Лабораторните стойности отразяват цитолизата. При високо ниво на трансаминази (повече от 5 норми) и признаци на хепатоцелуларна недостатъчност трябва да се подозира смесена инфекция: HCV + HBV.

След инфекция, антителата циркулират в кръвта в продължение на 8-10 години с незабележимо намаление на нивото на тяхната концентрация или продължават да съществуват до живот при много ниски титри. Те намаляват вероятността от повторно заразяване и развитието на болестта.

Появата на тотални антитела срещу вируса на хепатит С при хората се характеризира с променливост, но средно, производството на антитела започва 3-6 седмици след заразяването. Първо, в острия период на заболяването започват да се произвеждат антитела от клас М, приблизително 4-6 седмици след инфекцията, концентрацията им бързо достига максимум. След 5-6 месеца, нивото на концентрацията на IgM намалява и се повишава отново при следващото реактивиране на инфекцията. След 1,5-2 месеца след инфекцията се появяват клас IgG антитела, достигащи максимална концентрация до 3-6 месеца от заболяването. Този тип антитяло може да бъде открито в серума в продължение на години. Така диагнозата на общото ниво на антителата срещу хепатит С се определя от 3-6 седмици или повече след инфектирането. Важно е да се има предвид, че откриването на IgM и IgG клас антитела в тази формулировка на метода (ELISA) е скрининг и не е достатъчно за поставяне на диагноза на вирусен хепатит С и изисква потвърждение чрез имуноблот метод. Като се има предвид чувствителността на съвременните тестови системи (метод ELISA), се препоръчва да се проведе проучване не по-рано от 4-6 седмици след възможна инфекция.

свидетелство

 • съмнения за вирусен хепатит
 • чернодробни ензими
 • рискови лица - чести инжекции, кръвопреливания, наркомания, подготовка за операция, планиране на бременността.
обучение
Кръвта се препоръчва да се даряват сутрин, в периода от 8 до 12 часа. Взимането на кръв се прави на празен стомах, след 4-6 часа на гладно. Разрешено е да се използва вода без газ и захар. В навечерието на проучването трябва да се избягва претоварването с храна.

Тълкуване на резултатите
Отговорът е даден в качествен формат: "открито", "не е открито".

Референтни стойности: обикновено не се откриват антитела срещу хепатит С.

В случай на откриване на анти-HCV антитела, тестването се повтаря с друг метод. Ако резултатът отново е положителен, отговорът на HCV е „положителен“, HCV (потвърждаващ) - „положителен“.

В отсъствието на анти-HCV антитела, отговорът е "отрицателен".

Положителен резултат:

 • хепатит С или възстановяване след хепатит С. Не е възможно да се прави разлика между остър и хроничен хепатит, както и хепатит и възстановяване.
Отрицателен резултат:
 • хепатит С не е идентифициран;
 • първите 4 до 6 седмици от инкубационния период за хепатит С;
 • хепатит С, серонегативна опция.

Антивирусни суми

Хроничните вирусни заболявания на черния дроб са повсеместни и представляват сериозен обществен здравен проблем в целия свят. Сред тях хепатит С има най-голямо значение, поради особеностите на биологията на инфекциозния агент, ниската наличност на ефективно лечение и относително високия процент на разпространение на болестта сред населението. Анализът на антитела срещу хепатит С и определянето на нивото на вирусния товар са най-надеждните начини за диагностициране на това заболяване.

Въпреки че лабораторните методи за изследване на вирусни заболявания на черния дроб са добре развити, има някои нюанси, които трябва да се вземат предвид преди тестване.

Хепатит С - какво е това?

Хепатит С е вирусно чернодробно заболяване, което се характеризира с тенденция към дълъг и бавен курс, дълъг асимптоматичен период и висок риск от развитие на опасни усложнения. Причинителят на инфекцията е РНК-съдържащ вирус, който се размножава в хепатоцитите (основните чернодробни клетки) и медиира тяхното унищожаване.

епидемиология

Вирусният хепатит С се счита за леко заразен, защото може да бъде заразен само чрез директен и директен контакт със заразена кръв.

Това се случва, когато:

Инжекционна употреба на наркотици. Чести кръвопреливания и препарати. Хемодиализа. Незащитен секс.

Изключително рядка инфекция възниква при посещение на зъболекар, както и по време на маникюр, педикюр, пиърсинг и татуиране.

Остава нерешен въпрос относно вероятността от инфекции, предавани по полов път. В момента се смята, че рискът от инфекция с хепатит С по време на секс е значително по-нисък от този на други вирусни хепатити, дори и при постоянен и незащитен контакт. От друга страна, отбелязва се, че колкото повече човек има сексуални партньори, толкова по-голям е рискът от инфекция.

При хепатит С съществува риск от вертикално предаване на инфекцията, т.е. от майка към плода. При равни други условия, тя е около 5-7% и се увеличава значително, ако HCV РНК се открие в кръвта на жената, достигайки 20% при коинфекция с вирусен хепатит С и HIV.

Клиничен курс

Хепатит С се характеризира с първоначално хронично течение, въпреки че при някои пациенти може да се развие остра форма на заболяването с жълтеница и симптоми на чернодробна недостатъчност.

Водещите симптоми на хепатит С са неспецифични и включват общо неразположение, хронична умора, тежест и дискомфорт в десния хипохондрий, непоносимост към мастни храни, жълтеникаво оцветяване на кожата и лигавиците и др. признак на съществуваща патология.

усложнения

Поради естеството на заболяването, хепатит С причинява значителни структурни промени в черния дроб, които създават плодородна почва за редица усложнения, като:

Цироза на черния дроб. Портална хипертония. Хепатоцелуларен карцином (рак на черния дроб).

Лечението на тези усложнения е не по-малко трудно от борбата срещу самия хепатит и за тази цел често е необходимо да се прибягва до хирургични методи на лечение, включително трансплантация. Прочетете повече за признаците, хода и лечението на хепатит С →

Какво означава наличието на антитела към хепатит С?

Антителата на хепатит С в повечето случаи се откриват случайно по време на прегледи за други заболявания, клиничен преглед, подготовка за операция и раждане. За пациентите тези резултати са шокиращи, но не трябва да се паникьосвате.

Наличието на антитела срещу хепатит С - какво означава това? Ще се занимаем с дефиницията. Антителата са специфични протеини, които имунната система произвежда в отговор на патологичния агент на организма. Това е ключов момент: изобщо не е необходимо да имате хепатит, за да се появят антитела. Има редки случаи, когато вирусът навлиза в тялото и свободно го напуска, без да има време да започне каскада от патологични реакции.

Друга ситуация, която често се среща в практиката на общественото здраве, са фалшиви положителни резултати от теста. Това означава, че антитела срещу хепатит С са открити в кръвта, но в действителност човекът е напълно здрав. За да изключите тази опция, трябва да преминете отново анализа.

Най-сериозната причина за появата на антитела срещу хепатит С е наличието на вирус в чернодробните клетки. С други думи, положителните резултати от теста директно показват, че лицето е заразено.

За потвърждаване или изключване на заболяването е необходимо да се извършат допълнителни изследвания:

За определяне на нивото на трансаминазите в кръвта (ALT и AST), както и на билирубина и неговите фракции, което е включено в стандартния биохимичен анализ. Повторете теста за антитела срещу хепатит С в рамките на един месец. Определете присъствието и нивото на HCV РНК или генетичния материал на вируса в кръвта.

Ако резултатите от всички тези тестове, по-специално теста за HCV РНК, са положителни, тогава диагнозата Хепатит С се счита за потвърдена, а след това пациентът ще се нуждае от дългосрочно наблюдение и лечение от специалист по инфекциозни заболявания.

Видове антитела срещу хепатит С

Има два основни класа на антитела срещу хепатит С:

Антителата от клас IgM се произвеждат средно 4-6 седмици след инфектирането и, като правило, показват остър или наскоро започнал процес. Антителата от клас IgG се образуват след първата и показват хронично и продължително протичане на заболяването.

В рутинната клинична практика най-често се определят общите антитела срещу хепатит С (общо анти-HCV). Те се произвеждат от структурните компоненти на вируса около месец след влизането му в тялото и продължават или доживотно, или докато инфекциозният агент бъде отстранен.

В някои лаборатории антителата се определят не за вируса като цяло, а за неговите индивидуални протеини:

Анти-HCV ядрени IgG - антитела, получени в отговор на вирусни структурни протеини. Те се появяват 11-12 седмици след инфекцията. Anti-NS3 отразява острия характер на процеса. Анти-NS4 показва продължителността на заболяването и може да има известна връзка с степента на увреждане на черния дроб. Анти-NS5 означава висок риск от хронизация на процеса и показва наличието на вирусна РНК.

На практика, присъствието на антитела към NS3, NS4 и NS5 протеини рядко се определя, тъй като това значително увеличава общите разходи за диагностициране. Нещо повече, в преобладаващата част от случаите откриването на тотални антитела срещу хепатит С и нивото на вирусното натоварване е достатъчно, за да се получи положителен резултат, да се определи стадия на заболяването и да се планира лечението.

Периода на откриване на антитела в кръвта и методи за тяхното определяне

Антителата към компонентите на вируса на хепатит С не се появяват едновременно, което, от една страна, създава известни затруднения, но от друга страна позволява да се определи етапа на заболяването с голяма точност, да се оцени рискът от усложнения и да се определи най-ефективното лечение.

Времето за поява на антитела е приблизително както следва:

Анти-HCV Суми - 4-6 седмици след инфекцията. Анти-HCV ядрен IgG - 11-12 седмици след инфекцията. Anti-NS3 - в ранните стадии на сероконверсия. В крайна сметка се появяват Anti-NS4 и Anti-NS5.

Използва се ензимен имуноанализ (ELISA) метод за откриване на антитела в лаборатории. Същността на този метод е да се регистрира специфична антиген-антитяло реакция с помощта на специални ензими, които се използват като етикет.

В сравнение с класическите серологични реакции, които се използват широко при диагностицирането на други инфекциозни заболявания, ELISA е силно чувствителен и специфичен. Всяка година този метод ще се подобрява все повече, което значително увеличава точността му.

Как да дешифрираме резултатите от теста?

Интерпретацията на лабораторните резултати е сравнително проста, ако анализите определят само нивата на общите антитела към HCV и вирусния товар. Ако беше проведено подробно проучване с определянето на антитела към отделните компоненти на вируса, тогава декодирането ще бъде възможно само от специалист.

Дешифриране на резултатите от фундаменталните изследвания (AntiHCV общо + HCV РНК):

Ако в отсъствието на антитела в кръвта се определя от вирусния товар, то тези резултати трябва да се разглеждат като лабораторна грешка. От друга страна, подобна ситуация често се наблюдава в ранните стадии на инфекцията, когато антителата просто не са разработени.

Дешифриране на резултатите от обширни изследвания

Крайната интерпретация на резултатите е възможна само въз основа на изчерпателни клинични и лабораторни данни.

Откриването на антитела към компонентите на вируса на HCV е надежден метод за диагностициране на хепатит С. Въпреки това, трябва да се помни, че тук са възможни грешки по обективни причини.

Остават ли антитела след лечението на хепатит c? На този въпрос не може да се отговори недвусмислено, тъй като пълното възстановяване настъпва рядко. В по-голямата част от случаите, след лечение на хепатит С, антителата остават. Но терапията няма за цел да ги отстрани напълно от тялото; най-важното е да предпазите черния дроб от тежки увреждания, причинени от вируса.

Автор: Павел Шуравин, доктор,
специално за Moizhivot.ru

Полезно видео за антитела

Гастроентеролози във вашия град

Изберете град:

20 септември, 14:27, 2011

Здравейте, преминах теста за антитела срещу хепатит С, дойде отговорът, кажете ми какво означава това. Резултат Референтни стойности Оборудване
Антитела към вируса на хепатит С (анти-HCV). Положителен отрицателен

Име на теста Единици Резултати Референтни стойности
Потвърдителен тест за антитела срещу вируса на хепатит С ПОЗИТИВНО отрицателен

Потвърждаващ тест за анти-хепатит С вирус

Име на теста Единици Резултати Референтни стойности
NS3 (неструктуриран протеин) отрицателен отрицателен
NS4 (неструктуриран протеин) отрицателен отрицателен
NS5 (неструктуриран протеин) отрицателен отрицателен
Ядро (структурен протеин) ПОЗИТИВНО отрицателно

Резултатът от анализа може да се разглежда като положителен, но за да получите точен отговор на този въпрос, трябва да се консултирате лично с специалист по инфекциозни болести.

06 Февруари 11:54, 2013

Серологични изследвания
Име на теста Резултат Референтни стойности Оборудване
Антитела към вируса на хепатит С (анти-HCV). Положителен отрицателен

Име на теста Единици Резултати Референтни стойности
Потвърдителен тест за антитела срещу вируса на хепатит С ПОЗИТИВНО отрицателен

Потвърждаващ тест за анти-хепатит С вирус

Име на теста Единици Резултати Референтни стойности
NS3 (неструктурен протеин) ПОЗИТИВНО отрицателен
NS4 (неструктуриран протеин) отрицателен отрицателен
NS5 (неструктуриран протеин) отрицателен отрицателен
Ядро (структурен протеин) ПОЗИТИВНО отрицателно

Издаващият лекар: Karmyshina T. A. Дата: 02/06/2013

Резултатите от изследването показват, че имате вирус на хепатит C. В този случай се препоръчва да се консултирате с хепатолога си, за да решите дали се нуждаете от адекватно лечение. Необходимо е също да се премине биохимичен кръвен тест за определяне на чернодробната функция. Прочетете повече за това заболяване, методи за диагностика и лечение, прочетете поредицата от статии, като кликнете върху връзката: Хепатит С.

28 март 10:48, 2013

Добър ден!
Кажи ми какво означава това чрез анализ?

Име на теста
Резултат Референтни стойности Оборудване
Антитела към вируса на хепатит С (анти-HCV) IgM отрицателен отрицателен
Антитела към вируса на хепатит С (анти-HCV). Положителен отрицателен

Левкоцитна формула (микроскопия)

Име на теста
Резултатни единици Референтни стойности
Антитела към вируса на хепатит С (анти-HCV) IgM отрицателен отрицателен
Антитела към вируса на хепатит С (анти-HCV). Положителен отрицателен

Резултатите от изследването показват хроничен ход на хепатит С. Препоръчително е да се консултирате с хепатолога си за цялостен преглед и назначение, ако е необходимо, за адекватно лечение. Прочетете повече за тази болест и методите за диагностика, прочетете поредицата от статии, като кликнете върху връзката: Хепатит С.

30 март, 18:50, 2013

Добър ден!
Благодаря за отговора...
Но аз не разбирам защо хроничен ход на хепатит С.
Ако резултатите от проучването потвърдят наличието на вирусен хепатит С. Инфекцията обаче е в състояние на ремисия с отчитане на Ig M - отрицателно. Възможно е да се извърши окончателна оценка на състоянието след извършване на PCR анализ на кръв за РНК на вируса на хепатит С и провеждане на генотипиране на хепатит С с количествен анализ за хепатит С.
Ремисия на вирусен хепатит С е състояние на заболяването, когато вирусните частици или отсъстват в кръвта, или са в чернодробните клетки, или напълно отсъстват в кръвните и чернодробните клетки.
При ремисия, сексуалното предаване се изключва поради ниската концентрация или отсъствието на вируса на хепатит С в кръвта.
PS От 4 декември 2012 г. до 14 декември 2012 г. бях отровен в токсикологията... (отравяне с газ) и като цяло имам предположението, че мога да имам хепатит С там, мисля, че не е необходимо да обяснявам какво е в токсикологията в общинска болница.,
Благодаря за по-рано........

Напълно сте прав, но концепцията за здравословна държава носител не е в медицината. Вашата клинична диагноза ще звучи по следния начин: Хроничен хепатит С, нисък вирусен товар, ремисия, с или без чернодробна дисфункция. При условие, че действителният вирусен товар е нисък. Затова се препоръчва да се проведат допълнителни методи за изследване, за да се изясни диагнозата и, ако е необходимо, да се извърши адекватно лечение: антивирусно или симптоматично. Прочетете повече за тази болест и методите за диагностика, прочетете поредицата от статии, като кликнете върху връзката: Хепатит С.

20 май 08:58, 2013

преминал анализ за хепатит, дойде хепатит С, сърцевинен негатив, NS-6.9, какво означава това

В тази ситуация е много важно да се сравнят резултатите с течение на времето, тъй като стойността на индикатор като NS показва появата на ремисия, адекватен отговор на провежданата терапия. Препоръчвам ви лично да се консултирате с лекар по инфекциозни болести. Повече информация по този въпрос можете да получите в тематичния раздел на нашия уебсайт: Хепатит С

05 ноември 13:38, 2013

Добър ден! Какво показват следните тестове?

Потвърдителен тест за антитела срещу вируса на хепатит С - резултат: ПОЗИТИВНО - референтни стойности: НЕГАТИВНО

NS3 - резултат: POSITIVE - референтни стойности: NEGATIVE

NS4 - резултат: POSITIVE - референтни стойности: NEGATIVE
NS5 - резултат: NEGATIVE - референтни стойности: NEGATIVE
Core - result: POSITIVE - референтни стойности: NEGATIVE

Антитела на хепатит С - резултат: ПОЗИТИВНО - референтни стойности: НЕГАТИВНО

Този анализ показва, че при Вас е открит хепатит С. Препоръчвам ви лично да се консултирате с хепатолог, който може да определи по-нататъшната тактика на динамично наблюдение и лечение (ако е необходимо). Прочетете повече по темата в тематичния раздел: Вирусен хепатит С

20 ноември 13:51, 2013

Добър ден! Помогнете, моля, разгледайте анализа.
Аз съм бременна - 12 седмици. Получих анти-HCV анализ в w / c.Те дойде положителен, лекарят каза, че се случва при бременни жени и изпратени за повторно тест, повторно получени в резултат на анти-HCV-отрицателни.
PCR проучвания - Хепатит С вирусна РНК - не са открити.
Потвърждаващ тест за анти-хепатит С вирус
NS3 - отрицателен
NS4- положително
NS5 - отрицателен
Отрицателно ядро
Резултатът е съмнителен.
Биохимия - Билируб-3.

В този случай резултатът е съмнителен, с по-голяма вероятност никога да не сте имали вирус на хепатит С. Препоръчвам ви да преразгледате след 1,5-2 месеца, лечение и профилактика в момента не са необходими. Прочетете повече за въпроса, който ви интересува в нашия уебсайт: Хепатит С

25 ноември, 18:22, 2013

Добър вечер! !! едно дете има положителни антитела срещу хепатит С на 3 месеца и 6 месеца! !! има ли детето хепатит?

Получаването на положителни резултати означава, че детето ви е заразено с вирусен хепатит В. В тази ситуация трябва да се направят допълнителни изследвания за определяне на вирусния товар, биохимичен кръвен тест (чернодробни тестове) и лично да посетите хепатолог, който ще Ви предпише подходящо превантивно лечение. Прочетете повече за това в нашия уебсайт раздел: Хепатит

4 декември 16:55, 2013

Здравейте Анти-HCV общата сума бе открита за първи път през 2010 година. Бях изпратен в Хепатологичния център на Инфекциозната клинична болница № 1 на Волоколамско шосе. При изследване на анти-HCV общо и РНК не е открито. В изявлението се посочва, че хепатит С, не бях болен. Сега имам бременност от 32 седмици, миналата година преминах анти-HCV и показа положително. Веднага предадох РНК, която показа отрицателна. Преминал отново преди 2 седмици Анти-HCV общо показа NEGATIVE. Лекар-гинеколог изпратен за анализ на инфекциозна серология (скрининг). Днес получих анти-HCV (ядрени) тестове - 1.7, а анти-HCV (NS3, NS4 и NS5 са отрицателни. Гинекологът каза, че (ядро) - 1.7 е много малък брой и не е ясно дали съм болен или не. Anti-HCV общо (съмнително) Моля, помогнете ми да разбера дали го имам или не?

В тази ситуация резултатът е съмнителен, което може да означава, че сте имали предишно заболяване в лека форма и вирусният товар е изключително малък. За повече информация по този въпрос, прочетете тематичната поредица от статии на нашия сайт, като кликнете върху линка: Вирусен хепатит С

05 януари 13:54, 2014

Добър ден, получих тестове за хепатит с такива резултати (HBsAg-otr) (анти-HCV ядро ​​+) и (NS +) какво означават те и какво следва да направя? Благодаря ви

Това заключение означава, че преди сте страдали от вирусен хепатит С. Трябва лично да посетите хепатолог, да извършите биохимичен кръвен тест, чернодробни тестове, ултразвук на вътрешните органи, въз основа на които Вашият лекар ще може да определи необходимостта от лечение. Можете да получите по-подробна информация по въпроса, който ви интересува в тематичния раздел на нашия уебсайт, като кликнете на следния линк: Вирусен хепатит С - диагностика и профилактика

05 януари 15:19, 2014

Благодаря ви много за бързия отговор, мога само да отида при лекаря един месец по-късно и разбрах, че ако имам хепатит С по-рано, тогава съм 100% болен сега, този месец (преди) хепатологът съветва какво лекарство мога да взема за Превенция или какво? Чух, че phosphogliv изглежда е добър лекарство, можете да го пият или нещо друго, което ви посъветва?

За целите на лечението, ако е необходимо, трябва първо да се прегледа, да се установи състоянието на черния дроб, след което лекуващият лекар ще може да ви даде препоръки. По-подробна информация за въпроса, който ви интересува, можете да получите в съответния раздел на нашия уебсайт, като кликнете на следната връзка: Лечение на хепатит С

21 януари 13:50, 2014

Здравейте Съпругът ми беше диагностициран с хепатит С. Ние бяхме изпратени до хепатолог, но нямахме такъв лекар, помогнете ми да разбирам тестовете, в противен случай главата ме боли, какво да правя...

Антитела към HCV-DETECTED

OP syv. (Core) -1902
Крит (ядро) - 0.206
Към позитивност (ядро) -9,2

Opcrit (NS3) - 0.707
К позитивност (NS3) -3,6

Opcrit (NS4) - 0.208
За позитивност (NS4) -

Opcrit (NS3) - 0.207
За позитивност (NS3) -1,1

БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗ НА КРЪВТА

Билирубин общо-12,6
директно 1.4
Непряко-11.2
АСАТ-38.7
ALT-40.5

Десен лоб-125мм, ляв -58мм.

Контурът е гладък.
Ехоструктура: хомогенна.
Размерът на ехото е среден.
Предаването на звук е добро.
Интрахепатните канали не се разширяват.
Коремната аорта 14мм. Портална вена 12 mm.
Наличието на фокални лезии: не се намира
Свободна течност в коремната кухина не е открита.

Заключение: Ехографска контурна деформация и полипоза на жлъчния мехур.

Резултатите от изследването показват наличието на вирусен хепатит С, както и промени в жлъчния мехур. За съжаление, без мерни единици, не можем адекватно да интерпретираме резултатите от биохимичните изследвания, моля изпратете мерни единици. Препоръчително е да се консултирате с вашия хепатолог, ако този лекар не приеме Вашата болница или клиника, препоръчва се да се свържете с регионалния център, за да определите необходимостта от антивирусно лечение. Прочетете повече за вирусния хепатит С, методите за диагностика и лечение, прочетете линка: Хепатит С.

25 февруари 18:47, 2014

Здравейте, благодаря за отговора... Много съм ви благодарен, че не са напуснали без внимание!
БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗ НА КРЪВ Алкална фосфатаза-125.2 U
/ л, общо за билирубин - 11.28 микрона / л, права линия - 1.88 микрона / л, непряко - 9.4 микрона / л. AsT-28.3 U / L, ALT-43.7 U / L.
Анализът на PCR-вируса на хепатит С - положителен 6.6 * 10 ^ 3 копейки / ml (количествен 2.4 * 10 ^ 3 IU / ml) беше пропуснат.Генотипизиране на хепатит С 3а / 3Ь цикъл 31.7.
Имуногенетика IL28B- rs_12979860_C> T също така е преминала резултата от CT Cf 29.5
IL 28B: rs_8099917_T> G е резултат от Cg Cf 29.0.
други тестове тромбоцити, протеинови фракции, тимолова киселина, глюкоза в кръвта, билирубин и неговите фракции, алкална фосфатаза, желязо, c-реактивен протеин, TSH, T3, T4 безплатно, всички в нормалните граници... Кажи ми как да лекувам Има ли шанс за възстановяване? Благодаря ви

В този случай трябва да се консултирате с вашия хепатолог, за да определите стадия на хепатит С, както и времето за започване на лечението. Вирусният товар не е висок, което е благоприятен знак за антивирусно лечение. При подходящо предписано лечение и спазване на всички препоръки на хепатолога вероятността от възстановяване нараства. Прочетете повече за вирусния хепатит С, методите за диагностика и лечение, прочетете линка: Хепатит С.

03 април 11:50, 2014

Добър ден, помогнете да разчетете кръвния тест за хепатит С.

Имуноглобулини от класове G и M към вируса

хепатит С
Референтни стойности на резултата
съмнително не е разкрито

SPECTRUM към отделни протеини

хепатит с вирус
Референтни стойности на резултата
ядрото не е открито, не е установено
NS3 не е идентифициран, не е идентифициран
NS4 идентифицирани не са идентифицирани
NS5 не е идентифициран, не е идентифициран

Това заключение подсказва, че резултатът е съмнителен, с висока степен на вероятност може да се твърди, че не сте открили вирусен хепатит С. По-подробна информация за въпроса, който ви интересува можете да получите в съответния раздел на нашия уебсайт, като кликнете на следния линк: Вирусен хепатит С - диагностика, профилактика. Повече информация по този въпрос можете да намерите в съответния раздел: Лабораторна диагностика

07 май 16:57, 2014

AT до COR позиция до 5.1 AT до NS позиция до 7.6

Това заключение показва предишна инфекция. За да разрешите проблема с нуждата от лечение, препоръчвам да направите тест на черния дроб и да се консултирате лично с Вашия лекар, специалист по инфекциозни заболявания. Можете да получите по-подробна информация по въпроса, който ви интересува в съответния раздел на нашия сайт, като кликнете на следния линк: Хепатит. Допълнителна информация може да се намери в следния раздел на нашия уебсайт: Лабораторна диагностика

23 май 16:29, 2014

Здравейте, аз страдах от половин година периодично се връщат киселини в стомаха, хроничен холецистит е бил открит, реших да преминат тест ELISA за HCV в същото време, резултатите са както следва:
ядро - отрицателно
NS3 - ПОЗИТИВНО (k = 9.8)
NS4 - ПОЗИТИВНО (k = 1.4)
NS5 - отрицателен

анализът е направен 8 месеца след потенциалната инфекция, изпратен е за PCR, но резултатът все още не е получен.

Какво можете да знаете предварително за резултатите от ELISA?

Според предоставените данни, преди сте имали вирусен хепатит С. Препоръчвам ви да изчакате резултатите от тестовете за PCR, както и да издържите химичен тест на кръвта (тестове за чернодробна функция) и да се консултирате с Вашия лекар специалист по инфекциозни заболявания. По-подробна информация за въпроса, който ви интересува можете да получите в съответния раздел на нашия уебсайт, като кликнете на следния линк: Вирусен хепатит С. Можете да получите и допълнителна информация в следния раздел на нашия уебсайт: Полимеразна верижна реакция

30 май 09:59, 2014

Хепатит С е с мен вече една година, реших да го възвърна и имам странен резултат. Помогнете ми да разбера
Хепатит С, антитела анти-HCV количества. - Идентифициран резултат, Норма - не е идентифициран?

Това заключение показва, че сте заразени с вирусен хепатит С. В тази ситуация трябва да се направи биохимичен кръвен тест (тестове на черния дроб) веднъж годишно и лично да посетите специалист по инфекциозни заболявания, за да проведете изследване. По-подробна информация за въпроса, който ви интересува можете да получите в съответния раздел на нашия уебсайт, като кликнете на следния линк: Вирусен хепатит С - диагностика, профилактика. Допълнителна информация може да се намери в следния раздел на нашия уебсайт: Лабораторна диагностика

11 юни, 11:58, 2014

Здравейте През февруари на дъщеря ми (на 6 години) е предписана операция на очите и ние изпитахме хепатит С в платена лаборатория и резултатът за хепатит С беше положителен, изпратихме се до хепатолог, където преминахме всички тестове, които се оказаха отрицателни, пренасочихме се към трета лаборатория за хепатит също отрицателен, а преди две седмици отново взехме всички тестове за операцията и отново положителния хепатит. Можете ли да ми кажете дали трябва отново да вземем PCR и защо анализът на хепатит c показва това. Благодаря предварително.

Като се имат предвид различните резултати от тестовете, получени в различни лаборатории, не е възможно да се определи ясно дали детето е заразено или не, затова препоръчвам лично да посетите лекар по инфекциозни болести и да ви даде всички резултати от тестовете, които сте получили за оценка. По-подробна информация за въпроса, който ви интересува можете да получите в тематичния раздел на нашия сайт, като кликнете на следния линк: Хепатит. Допълнителна информация може да се намери в следния раздел на нашия уебсайт: Лабораторна диагностика

11 юни 16:59, 2014

5,32 ^ 10 (в 5 градуса) IU / ml

Аналитична чувствителност: 300 IU / ml

Моля, посочете напълно получения резултат, какъв вид изследване и каква методология е използвана, след което ще можем да отговорим обективно на въпроса ви. Допълнителна информация за въпроса, който ви интересува можете да получите в съответния раздел на нашия сайт, като кликнете на следната връзка: Лабораторна диагностика

12 юни 04:14, 2014

PCR RNA Хроничен вирусен хепатит С (количествен)
Това е цялата информация, тъй като тя е само за сумата

Този извод показва, че сте заразени с вируса на хепатит C. Обективна оценка на състоянието ви изисква кръвен тест за маркери на хепатит, както и биохимичен кръвен тест за оценка на чернодробната функция (чернодробни функционални тестове). Препоръчвам ви, след като направите тестовете, да посетите лично лекар-инфекциозен лекар, за да извършите изследване и да определите по-нататъшна тактика на наблюдение и, ако е необходимо, лечение.

Допълнителна информация за въпроса, който ви интересува, можете да получите в съответния раздел на нашия уебсайт, като кликнете на следния линк: Вирусен хепатит С - диагностика и профилактика и в поредица от статии: Лечение на хепатит С. Можете също така да получите допълнителна информация в следния раздел на нашия уебсайт: Лабораторна диагностика

12 юни 12:12, 2014

Помогнете, моля, с декодирането на анализа за хепатит С! В нашия град, за съжаление, лекарите по инфекциозни болести преведоха.При получаване на съмнителен резултат, бяха проведени повторни тестове и бяха получени следните резултати:
общо антитела към HCV 5/1
A / HCV (+).
Napsum = 6.5
NCore = 3.2
Благодаря предварително.

Този извод подсказва, че вирусният хепатит С е бил прехвърлен по-рано.За обективна оценка на чернодробната функция препоръчвам да направите биохимичен кръвен тест (чернодробни тестове) и да посетите лично специалист по инфекциозни заболявания. По-подробна информация по този въпрос можете да намерите в тематичния раздел на нашия уебсайт, като кликнете на следния линк: Вирусен хепатит С - диагностика и профилактика Допълнителна информация може да бъде получена и в следния раздел на нашия уебсайт: Лабораторна диагностика

12 юни 13:56, 2014

Знам, че съм заразена с вируса С и имам всичко останало, искам да разбера колко зле съм болен с тях, на какъв етап, мога ли да разпозная носителя или болните? Дали е обикновено лечимо. И възможно ли е да се лекува за това по време на бременност !?

В тази ситуация трябва да направите биохимичен кръвен тест (чернодробни тестове), за да определите дали има анормална чернодробна функция - при отсъствие на аномалии в черния дроб сте носител. Лечението се изисква само ако има клинични симптоми на заболяването. По-подробна информация за въпросите, които ви интересуват можете да получите в съответните секции на нашия сайт, като кликнете върху следните връзки: Лабораторна диагностика. Допълнителна информация може да бъде получена и в следния раздел на нашия уебсайт: Вирусен хепатит С - диагностика и лечение

26 юни 14:59, 2014

анти-HCV антитела
Резултатът
положително отрицателно
анти-HCV, антитела, ELISA
Резултатът
допълнителни изследвания

Вероятно вашият въпрос се показва неадекватно, моля опитайте се да изпратите отново и напълно да покажете данните, представени в заключението, след което ще можем да отговорим на всички ваши въпроси. По-подробна информация за въпроса, който ви интересува можете да получите в тематичния раздел на нашия сайт, като кликнете на следната връзка: Лабораторна диагностика

02 юли 15:10, 2014

Анти-толкова положително
ANTI-NS3-положителен
ANTI-NS4-ref
ANTI-NS5- neg.
АНТИ-М-позитивни
Какво означава това за вирусен хепатит С?

Според предоставените данни бихте могли да прехвърлите преди това вирусен хепатит С и в момента сте носител. За да оцените функцията на черния дроб, трябва да вземете биохимичен тест на черния дроб и да се консултирате лично с Вашия специалист по инфекциозни заболявания. Допълнителна информация за въпроса, който ви интересува, можете да получите в съответния раздел на нашия уебсайт, като кликнете на следния линк: Вирусен хепатит С - диагностика и профилактика. Допълнителна информация може да бъде получена и в следващия раздел на нашия уебсайт: Биохимични тестове на черния дроб

09 юли 10:30, 2014

Добре дошли! Съпругът ми (33 години) през юни 2014 г. отиде в център за кръвопреливане, дари кръв за дарение, а предварително мини-тест показа, че е открит хепатит С.
Провел е анализ на вируса на хепатит С (HCV), антигени
cor, NS3, NS4, NS5 IgG антитела в посоката, и това са резултатите:

Анти-HCV IgG cor 16.44 R (R> 1.0 - положителен резултат R

Това заключение показва, че вашият съпруг има вирусен хепатит С и може да е носител. Препоръчвам ви да вземете кръвен тест за биохимични чернодробни тестове и да посетите лично лекар-специалист по инфекциозни болести, за да определите дали има анормални функции на черния дроб, дали е необходимо лечение или не. По-подробна информация за въпроса, който ви интересува можете да получите в тематичния раздел на нашия сайт, като кликнете на следния линк: Вирусен хепатит С, диагностика, профилактика. Допълнителна информация може да се намери в следния раздел на нашия уебсайт: Лабораторна диагностика

09 юли 10:40, 2014

Анти-HCV IgG cor 16.44 R Anti-HCV IgG NS3 16.09 R Анти-HCV IgG NS4 13.62 R PLR. Вирус на хепатит С (качествено определяне, в реално време) PCV HCV качествено открито Аналитична чувствителност на тестовата система за определяне на HCV в кръвната плазма - 100 IU / ml (400 копия на RNA / ml). Резултатът "Не се открива РНК на вируса на хепатит С" може да показва, че стойността на вирусния товар е под границите на чувствителността на тестовата система.

Според този извод вирусен хепатит С е открит във вас, като се има предвид, че вирусният товар е минимален, но не се изключва и пренасянето. Препоръчвам ви да вземете кръвен тест (биохимични проби от черния дроб) и да се консултирате лично с Вашия лекар-специалист по инфекциозни заболявания. По-подробна информация за въпроса, който ви интересува можете да получите в тематичния раздел на нашия сайт, като кликнете на следния линк: Вирусен хепатит С - диагностика и профилактика. Допълнителна информация може да се намери в следния раздел на нашия уебсайт: Лабораторна диагностика

09 юли 10:44, 2014

Моля, кажете ми колко сериозно е това? Трябва ли аз и децата да имаме проучване? Какви са следващите ни стъпки? Благодаря.

В тази ситуация трябва да направите биохимичен тест на черния дроб, а децата трябва да имат кръвен тест за маркери на вирусен хепатит С. Можете да научите за превенцията на това заболяване от следващия раздел на нашия уебсайт: Вирусен хепатит С - диагностика и профилактика. Допълнителна информация можете да намерите в следния раздел на нашия уебсайт: Лечение на хепатит С

22 юли 14:32, 2014

Здравейте, аз цитирах анализ на хепатит С два пъти първия път, когато анализът показа KP> 17 cos +, а вторият път показа KP = 3.4 cos +

Възможно е в тази ситуация в момента болестта да е в активна фаза, затова препоръчвам да вземете биохимичен кръвен тест (тест на черния дроб) и да се консултирате лично с Вашия лекар-специалист по инфекциозни заболявания. По-подробна информация за въпроса, който ви интересува можете да получите в съответния раздел на нашия уебсайт, като кликнете на следния линк: Вирусен хепатит С - диагностика и профилактика. Допълнителна информация може да бъде получена и в следния раздел на нашия уебсайт: Биохимични тестове на черния дроб и в серия от статии: Лабораторна диагностика

22 юли 14:36, 2014

Искам да знам какво е, когато се отказах, имах температура преди 3 дни.

Активната фаза на хепатит С не е изключена - основната болест или обостряне на хроничната патология. За по-подробно разглеждане на този въпрос препоръчвам да се консултирате лично с лекар по инфекциозни болести. По-подробна информация за въпроса, който ви интересува можете да получите в съответния раздел на нашия уебсайт, като кликнете на следния линк: Вирусен хепатит С - диагностика и профилактика. Допълнителна информация може да се намери в следния раздел на нашия уебсайт: Лабораторна диагностика

24 юли 11:52, 2014

Помощ при декодиране на спектралния анализ с
анти-HCV - отрицателен
JgM HCV - отрицателен
cor-HCV отрицателен
HCV NS3 - Положителен
Ns4 HCV - отрицателен
Ns5 HCV - отрицателен
имам ли хепатит c?

Това заключение показва, че е имало контакт с вируса, като състоянието на носителя не е изключено. Препоръчвам ви да вземете биохимичен тест на черния дроб, който ще оцени функцията на черния дроб и ще се консултирате лично с вашия лекар по инфекциозни заболявания. По-подробна информация за въпроса, който ви интересува можете да получите в съответния раздел на нашия уебсайт, като кликнете на следния линк: Вирусен хепатит С - диагностика и профилактика. Допълнителна информация може да бъде получена и в следния раздел на нашия уебсайт: Биохимични тестове на черния дроб и в серия от статии: Лабораторна диагностика

24 юли 13:09, 2014

Добър ден!
Помогнете да дешифрирате анализа на дете от 5 години на хепатит С на:
AT OPK 0,244-Opr 0,823 положителни
сърцевина OPK 0,241- Opt 0,348 слаба положителна
NS3 Opk 0,242-Opr 0,064 отрицателен
NS4 Opk 0,243-Opr 0,182 отрицателен
NS5 Opk 0,244-Opr 0,382 слабо положително
Биохимията, билирубинът, ултразвукът са нормални
Лекарите казват, че картината е непонятна.
Какво да правим
Благодаря ви много за отговора.
Бог да ви благослови

В тази ситуация е вероятно детето да има контакт с вируса на хепатит С и детето понастоящем носи хепатит С. Препоръчвам да се повтори изследването след 3-4 месеца. По-подробна информация за въпроса, който ви интересува можете да получите в съответния раздел на нашия уебсайт, като кликнете на следния линк: Вирусен хепатит С - диагностика и профилактика.

Допълнителна информация може да бъде получена и в следния раздел на нашия уебсайт: Биохимични тестове на черния дроб и в серия от статии: Лабораторна диагностика

25 юли 14:27, 2014

Здравейте, докторе! Моля, кажете ми какво означават тези резултати: pcr rna HVC-неоткрит, ензимно-свързан имуносорбентен тест-отрицателен, ifa за антитела към HCV (спектър jg), резултатът е несигурен, тъй като са открити антитела само за един неструктурен протеин NS 4 (cn = 1.00)!
Кажете на лекаря какво означава всичко това? Може ли това да е свързано с бременността (моята 34-та седмица), необходимо ли е да се лекува? Предава ли се и как? Колко опасно е бебето? Много притеснен.

Този резултат може да означава носител на вирусен хепатит С, но за да се изясни, трябва да преминете този анализ отново и лично да се консултирате с лекар по инфекциозни болести. По-подробна информация за въпроса, който ви интересува можете да получите в съответния раздел на нашия уебсайт, като кликнете на следния линк: Вирусен хепатит С - диагностика и профилактика. Допълнителна информация може да бъде получена и в следния раздел на нашия уебсайт: Биохимични тестове на черния дроб и в серия от статии: Лабораторна диагностика

28 юли 11:13, 2014

Добре дошли! Лежах в гинекологията с възпаление, взех кръвни тестове за хепатит С, открих антитела NS 4, какво е то.

NS4 се отнася до неструктурни протеини и е характерен за хроничния стадий на заболяването, протичащ в латентна форма. Препоръчваме ви да направите кръвен тест за биохимични чернодробни тестове и да се консултирате лично с вашия специалист по инфекциозни заболявания. По-подробна информация за въпроса, който ви интересува можете да получите в съответния раздел на нашия уебсайт, като кликнете на следния линк: Вирусен хепатит С - диагностика и профилактика.

Допълнителна информация може да бъде получена и в следния раздел на нашия уебсайт: Биохимични тестове на черния дроб и в серия от статии: Лабораторна диагностика

04 август 11:31, 2014

Добре дошли!
Аз съм на 36 години. Имам две деца. Много пъти тя е тествана, всичко е наред, времето на втория планов тест по време на 2-рата бременност е малко. Имам положителен хепатит c. След няколко дни отново прегледах анализа в клиниката - оказа се отрицателен.
След раждането си тя се връща в платена клиника.
Ето резултатите:
Тестови материали:
Тестови единици за резултатите от теста
референтни интервали на измерване
Обща серология
Антитела към вируса на хепатит С ПОЗИТИВНО отрицателни
Тест за потвърждение на вируса
хепатит С антиядрен отрицателен
Тест за потвърждение на вируса
хепатит C NS общо положителен

Тестов материал: цяла кръв

Тестови единици за резултатите от теста
референтни интервали на измерване
PCR
PCR Хепатит С - отрицателен тест с отрицателен РНК
PCR Hepatitis C (вирусен товар) отрицателни копия / ml отрицателни

Помогнете да дешифрирате резултатите от теста.

Болен съм от хепатит c? Откъде би могъл да дойде? Как ще се отрази това на бебето, като се има предвид, че кърмя?
Благодаря предварително.

Това заключение показва, че сте заразени с вирусен хепатит С и може да бъде носител или болестта е хронична, без обостряне. Инфекция с вирусен хепатит С може да възникне чрез сексуален контакт, кръвопреливане, контакт на лигавиците или открити рани с кръвта на болен човек, при посещение на салони за красота, маникюр, педикюр, пиърсинг и др.
Според препоръките на СЗО е възможно и необходимо да се кърми дете, ако майката има вирусен хепатит С, тъй като практически няма риск от инфекция. Изключение правят случаи на остър вирусен хепатит С, когато инфекцията на майката настъпи веднага след раждането или по време на раждането.

По-подробна информация за въпроса, който ви интересува можете да получите в съответния раздел на нашия уебсайт, като кликнете на следния линк: Вирусен хепатит С - диагностика и профилактика. Допълнителна информация може да бъде получена и в следния раздел на нашия уебсайт: Биохимични тестове на черния дроб и в серия от статии: Лабораторна диагностика

04 август 13:09, 2014

Моля, кажете ми колко често трябва да направите анализ за контрол и какъв вид изследване трябва да се извърши от детето, ако е необходимо?

Като правило, при установяване на факта на инфекция с вирусен хепатит С се изисква последващо лечение от лекар по инфекциозни болести веднъж годишно по време на превоза. В случай, че има отклонения в биохимичните проби на черния дроб, както и резултатите от анализите се посочва повишаване на вирусното натоварване, превантивното изследване и лечението се налага по-често, което се определя индивидуално от лекуващия лекар-специалист по инфекциозни заболявания. Понастоящем детето не се нуждае от проучване.

За повече информация по този въпрос можете да получите в съответния раздел на нашия сайт, като кликнете на следния линк: Вирусен хепатит С - диагностика и профилактика. Допълнителна информация може да бъде получена в следния раздел на нашия уебсайт: Биохимични тестове на черния дроб и в цикъла на нашите статии: Лабораторна диагностика

15 септември, 11:33, 2014

Добър ден, наскоро направих анализ за откриване на имуноглобулини от клас M и G за хепатит С. Моля, разчетете какво означава резултатът

ядро 0.211
NS3 0.210
NS4 0.212
NS5 0.213

ядро 0.162
NS3 0.231 KP 1.10
NS4 0.205
NS5 0.124

След преминаването на PCR RNA - резултатът е отрицателен. В допълнение към NS3 обърква високия процент на NS4.

Аз също ви моля да отговаряте на въпроси

- опасен ли съм за сексуален партньор по време на незащитен секс?
- какви по-нататъшни действия бихте ме посъветвали?

Дадените от Вас цифри показват, че преди сте имали вирусен хепатит С. При незащитен секс е възможно предаване на инфекция на партньор. След това трябва да вземете биохимични чернодробни тестове и лично да се консултирате с Вашия лекар, специалист по инфекциозни болести или хепатолог, за да извършите изследване и да определите по-нататъшна тактика на наблюдение и лечение.

26 септември, 20:00, 2014

Здравейте) преминаха тестове за хепатит С. Резултатът е положителен. референтните стойности са отрицателни. и има коментари - по време на потвърдителния тест за антитела срещу HCV, IgG и IgM към HCV антигени (ядро и NS3, NS4) са открити. Моля, кажете ми какво означава това. Благодаря предварително

Това заключение означава, че преди сте имали вирусен хепатит С, в момента процесът може да се влоши, затова препоръчваме да се вземат биохимични чернодробни тестове и лично да се консултирате с Вашия лекар, специалист по инфекциозни заболявания или хепатолог, който ще извърши изследване и предпише подходящо лечение, ако е необходимо.

30 септември 14:31, 2014

Добър ден Дарено кръв за HCV. Резултатът е отрицателен. След това, след още две седмици, следващият резултат дойде до HCV: a / t ядрото ще бъде отрицателно, а a / t NS 'ще бъде. KP 8.3. Какво означава това?

Това заключение означава, че преди сте имали вирусен хепатит С и може да бъдете носител. Препоръчваме ви лично да посетите лекар по инфекциозни болести, който да извърши преглед, ако е необходимо, допълнителни изследвания (подробен кръвен тест за маркери на хепатит, чернодробни биохимични изследвания, ултразвук на вътрешните органи и др.).

30 септември 16:31, 2014

По-скоро К.П. -8.3. Ако това се отрази на какво. HbsAg е отрицателен.

Това заключение потвърждава, че никога преди не сте имали вируса на хепатит В, но сте болни или са носители на вирусен хепатит С и затова трябва лично да посетите лекар-специалист по инфекциозни заболявания за лична консултация. Ако е необходимо, Вашият лекар ще Ви предпише допълнителни проучвания и подходящо лечение.

03 октомври 14:58, 2014

Антитела към вируса на хепатит с (анти-HCV) (общо) -OPcr = 0.265 Opsyv = 2.258. Не е бременна.

Това заключение означава, че можете да бъдете носител на вирусен хепатит С. За по-подробни съвети ви препоръчваме да посетите лично специалиста по инфекциозни заболявания и да дадете кръвен тест за биохимични тестове на черния дроб.

13 октомври 20:37, 2014

Редовно дарява кръв за хепатит B и C.
HBs антигенът е отрицателен.
Идентифицирани антитела към хепатит С.
IgG, IgM към вируса на хепатит С - положителни
KP (NS) - 0
KP (ядро) - 2.03

Това заключение означава, че никога преди не сте били болни от хепатит В, но сте били диагностицирани с вирусен хепатит С - възможно е в последно време да сте болен или в момента да сте се разболяли. Препоръчваме Ви да направите кръвен тест - биохимични чернодробни тестове и да се консултирате лично с Вашия лекар специалист по инфекциозни заболявания, който ще Ви предпише подходящо лечение.

13 октомври 21:13, 2014

Какво означават тези числа, може ли този анализ да се счита за надежден?
Преди повече от 10 години, както и с планираното кръводаряване за хепатит, нещо „излиза“. Повторно заплащане, всичко е отрицателно. Миналата година всичко е отрицателно. Но сега... Аз съм лекар, работя в детска анестезиология и интензивни грижи. Ще ме ли отхвърлят за хепатит поради този резултат?

Възможно е инфекцията да се е случила на работното място, предвид спецификата на работата. Като правило, наличието на тази диагноза не е причина за уволнение, но не се изключва временно отстраняване от работа. По този въпрос Ви препоръчваме да се консултирате лично с Вашия лекар по инфекциозни заболявания след извършване на кръвен тест за биохимични чернодробни изследвания.

17 октомври 21:12, 2014

Антитела срещу хепатит c са открити при детето при раждането.
За 11 дни е дадена биохимия: общ билирубин 13.2, пряк билирубин 3.3, инструмент 21.7, asat 34.
След 53 дни биохимията е била повторно доставена: общ билирубин 5.2, пряк билирубин 1.3, инструмент 20.3, asat 24.7.
За три месеца и пет дни са проведени повече тестове: биохимия - общ билирубин 5.2, директен билирубин - 1.3, инструмент - 21.3, асат - 34.5.
RT PCR - РНК не е открита, отрицателна, маркери за хепатит С (ядро, NS3,4,5, M) - положителна.
Какво казват тези анализи?
Кога за антитела трябва да напусне (поне според средната статистика)? Колко информативен е резултатът от PCR за три месеца?
Колко вероятно е, че той може да се промени?
Благодаря предварително за вашия отговор.

За да интерпретирате резултатите от биохимичните тестове на черния дроб, моля, посочете мерните единици. Откриването на антитела срещу вируса на хепатит С в този случай показва пренасянето на хепатит С. Тези антитела могат да се запазят за цял живот. Носенето на хепатит С изисква редовен мониторинг от лекар по инфекциозни заболявания - трябва да се направи ултразвуково изследване на черния дроб най-малко 1 път годишно, да се вземат биохимични чернодробни тестове и да се направи кръвен тест за хепатит С.

18 октомври 11:22, 2014

Мерни единици: билирубин µmol / l, инструмент и asat unit / l. Какво означава PCR анализ? И състоянието на опасност на детето за тези около тях, тъй като те нямат нищо.

Резултатът от PCR анализа показва, че вирусният хепатит С не е в активната фаза, т.е. липсва в кръвта. Наличието на положителни маркери на вирусен хепатит С показва носителя на заболяването. Не са наблюдавани аномалии в биохимичните тестове на черния дроб, така че няма причина за безпокойство.

21 октомври 11:53, 2014

Наскоро преминали тестове и това е в тях:
Анти-CHV количества на антитяло на хепатит С антитяло. Резултатът се разкрива, а Норма не се разкрива, а в колоната коментари = 6.4. Какво означава това и ако е сериозно, защото планираме детето и кой лекар да се свърже.

Това заключение означава, че детето може да бъде носител на хепатит С. Препоръчваме да се вземат биохимични чернодробни тестове, ултразвук на черния дроб и лично да се консултирате с вашия лекар специалист по инфекциозни заболявания.

21 октомври 12:06, 2014

Означава ли това, че децата не могат да бъдат планирани или всичко е възможно?

В случай на превоз на вирусен хепатит С, вероятността за предаване на детето е изключително ниска, така че можете да планирате бременност. Препоръчва се да се консултирате с Вашия лекар специалист по инфекциозни заболявания.

23 октомври 15:25, 2014

Добър ден! Моля, помогнете да разберете резултатите от тестовете:

HBsAg (повърхностен антиген на вируса на хепатит В) 0.250

Анти-HCV (антитела срещу вируса на хепатит С), общо 1.83. Тестът за потвърждение на A-HCV е отрицателен.

ядро - 0.37
A-HCV NS 3-0.10
A-HCV NS4-0,01
A-HCV NS 5 - 0.02

Антитела на хепатит С - потвърдителен тест:

Сърцевина (антитела към структурни протеини на хепатит С вирус) - 0.37
A-HCV NS 3 (AT до неструктурен протеин NS 3 на вируса на хепатит С) - 0.10
A-HCV NS 4 (AT до неструктурен протеин NS 4 на хепатит С вирус) - 0.01
A-HCV NS 5 (AT до неструктурен протеин NS 5 на вируса на хепатит С) - 0.02

Откриването на повърхностния антиген на вируса на хепатит В показва, че сте заразени с вирусен хепатит В. Също така потвърждаващ тест за антитела срещу хепатит С показва, че имате вирусен хепатит С. Препоръчваме ви да направите биохимичен тест на черния дроб, да направите ултразвук на черния дроб и да се консултирате лично с Вашия лекар. лекар по инфекциозни болести.